fbpx

Palvelumme

Myynnin moniosaajat palveluksessasi

Myynnillinen asiakaspalvelu

Hoidamme kuluttajille ja yrityksille suunnattua asiakaspalvelua vahvasti myynnillisellä otteella. Lue lisää.

Etämyynti

Otamme vastuun myynnin johtamisesta, henkilöstön kehittämisestä, laadusta ja myyntitavoitteiden täyttämisestä. Lue lisää.

Puhelinmyynti

Puhelimessa voidaan toteuttaa hyvin tasalaatuisesti päämiesasiakkaan toivomaa asiakaskohtaamismallia pitäen samalla huolta aidoista ainutkertaisista kohtaamisista. Lue lisää.

Chat-myynti

Taitavan verkkokaupan, chatbotin, ihmisen ja puhelimen yhdistäminen mahdollistaa lyömättömän asiakaskokemuksen ja myyntitulokset. Lue lisää.

Buukkaukset

Myymme hyvillä hyödyillä ajan oikean päättäjän kalenteriin, minkä jälkeen seuraava myyjä pystyy jatkamaan hyvin aloitettua myyntiprosessia. Lue lisää.

Myynnillisten sähköpostien käsittely

Otamme mielellämme myös myynnilliset sähköpostit hoitoomme osana muuta myyntitoimeksiantoa. Lue lisää.

Asiakashoidolliset kontaktoinnit

Tavoitteena voi olla esimerkiksi lähtöherkkien asiakkaiden sitouttaminen, asiakastyytyväisyyden kasvattaminen, uusista palveluista kertominen tai yleisesti olemassa olevien asiakkaiden huomioiminen ja kiittäminen. Lue lisää.

Kasvotusten myynti

Teemme kasvotusten myyntiä päämiesasiakkaillemme projektiluontoisesti aina tarvittaessa. Lue lisää.

Myyntivalmennukset

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden osallistua säännöllisesti järjestämiimme Myyjän kehitysohjelmaan ja Myyntivalmentajan kehitysohjelmaan yhdessä henkilöstömme kanssa. Lue lisää.

Myyntitoimintojen käynnistämisen konsultointi

Myyntitiimin pystyttäminen tehokkaasti ja tuloksekkaasti vaatii näkemystä ja kokemusta. Lue lisää.

Myynnillinen asiakaspalvelu (inbound)

Hoidamme kuluttajille ja yrityksille suunnattua asiakaspalvelua vahvasti myynnillisellä otteella. Myynnillisessä asiakaspalvelussa asiakaskohtaaminen hyödynnetään tehokkaammin kuin perinteisessä asiakaspalvelutilanteessa. Tarkoitus ei ole vain korjata asiakkaan ongelmaa mahdollisimman nopeasti, vaan asiakkaan tilanne käydään läpi kattavasti. Kun asiakastyytyväisyyttä parantavat tuotteet ja palvelut on katsottu kerralla kuntoon, yhteydenottojen tarve asiakaspalveluun vähenee. Tavoitteena on tuottaa yhdellä asiakaskohtaamisella enemmän hyötyä niin asiakkaallesi kuin yrityksellesi.

Kanavina voidaan hyödyntää chatia, puhelinta ja sähköpostia.

Etämyynti

Palveluumme kuuluu koko paketti etämyynnin kumppanuudesta. Otamme vastuun myynnin johtamisesta, henkilöstön kehittämisestä, laadusta ja myyntitavoitteiden täyttämisestä. Meillä on 18 vuoden kokemus etämyynnistä kuluttajille ja yrityksille. Myyntimme pohjaa tiiviiseen ja avoimeen kumppanuuteen asiakasyrityksemme kanssa. Panostamme pitkäaikaisiin kumppanuussuhteisiin ja sitoudumme 100-prosenttisesti yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin. Soldemista saat inspiroivan, luotettavan ja jatkuvaa kehitystä janoavan myyntikumppanin. Onnellisten kohtaamisten myyntimallimme takaa asiakkaiden tyytyväisyyden, tulosorientoituneet ammattilaisemme myynnin kasvun. Kehitämme myyntiä jatkuvasti sekä tarjoamme ideoita tuotteidesi ja palveluidesi kehittämiseen. Myynnin monitoimitalossamme kaikki toiminnot on rakennettu tukemaan ihmisten kasvua ja myynnillistä kulttuuria.

Puhelinmyynti

Puhelin on edelleen paras etäkanava tavoittaa asiakkaat henkilökohtaisesti ja tehokkaasti. Moni asiakas arvostaa puhelimen tuomaa helppoutta ostotilanteessa. Puhelimessa voidaan toteuttaa hyvin tasalaatuisesti päämiesasiakkaan toivomaa asiakaskohtaamismallia pitäen samalla huolta aidoista ainutkertaisista kohtaamisista. Teemme kaikille päämiesasiakkaillemme menestyksekästä myyntiä puhelimitse.

Chat-myynti

Taitavan verkkokaupan, chatbotin, ihmisen ja puhelimen yhdistäminen mahdollistaa lyömättömän asiakaskokemuksen ja myyntitulokset. Meillä on jo useamman vuoden opit kerättynä siitä, miten chat-myyntiä johdetaan taitavasti. Tämä pitää sisällään sekä teknisen jatkuvan muokkauksen liittyen esimerkiksi chatin sijoittamiseen, ajoitukseen ja yhteistyöhön botin kanssa. Chat-myyjien johtaminen eroaa muiden kanavien myyjien johtamisesta monessa asiassa ja olemme hioneet tätä taitoa ahkerasti matkan varrella. Päämiehemme ovat erittäin tyytyväisiä chat-myynnin tuloksiimme.

Buukkaukset

Buukkaus on näkemyksemme mukaan puhdasta myyntiä. Myymme hyvillä hyödyillä ajan oikean päättäjän kalenteriin, minkä jälkeen seuraava myyjä pystyy jatkamaan hyvin aloitettua myyntiprosessia. Buukkauksessa muiden etäkanavien käyttö on kasvussa.

Myynnillisten sähköpostien käsittely

Otamme mielellämme myös myynnilliset sähköpostit hoitoomme osana muuta myyntitoimeksiantoa. Sähköpostien käsittelyyn liitetään mukaan myös puhelinkontaktointi kun se on lisämyynnin kannalta järkevää.

ASIAKASHOIDOLLISET KONTAKTOINNIT

Meillä on laaja kokemus erilaisista asiakashoidollisista kontaktoinneista. Tavoitteena voi olla esimerkiksi lähtöherkkien asiakkaiden sitouttaminen, asiakastyytyväisyyden kasvattaminen, uusista palveluista kertominen tai yleisesti olemassa olevien asiakkaiden huomioiminen ja kiittäminen. Kontaktointi tehdään pääosin puhelimitse, ja tämä kontaktointi voi olla osa laajempaa asiakashoitomallia. Jaamme mielellämme osaamistamme siitä, miten asiakashoidolliset toiminnot saadaan tukemaan koko yrityksen myyntitavoitteita.

KASVOTUSTEN MYYNTI

Teemme kasvotusten myyntiä päämiesasiakkaillemme projektiluontoisesti. Se voi olla esimerkiksi door to door tai shop in shop -myyntiä. Kasvotustenmyynnin tavoitteena on tukea muuta etämyyntiä.

Myyntivalmennukset

Tarjoamme päämiesasiakkaillemme mahdollisuuden osallistua säännöllisesti järjestämiimme Myyjän kehitysohjelmaan ja Myyntivalmentajan kehitysohjelmaan yhdessä henkilöstömme kanssa. Ohjelmissa pääset kehittämään taitojasi yhdessä muiden myyntihenkisten ja innokkaiden ihmisten kanssa. Niissä on mahdollista kehittyä vauhdikkaasti ja saada tuoreita näkökulmia myyntiin sekä myynnin johtamiseen. Valmennukset järjestetään Soldemin tiloissa ja niihin on mahdollisuus osallistua myös etänä.

Myyntitoimintojen käynnistämisen konsultointi

Varsinkin pienempien yritysten kohdalla voi olla järkevää käynnistää etämyynti oman yrityksen sisällä. Myyntitiimin pystyttäminen tehokkaasti ja tuloksekkaasti vaatii näkemystä ja kokemusta. Annamme mielellämme osaamisemme asiakkaidemme käyttöön.

 ”Soldem on tärkeä kumppani Telialle useassa eri etämyynnin kanavassa. Yrityksen asiakkaana meillä on aina ollut tunne, että heillä on aidosti aikaa ja halua keskittyä juuri meihin. Yhteistyö on jatkunut jo 16 vuotta sujuen vaivattomasti ja se on tällä hetkellä laajempaa ja syvempää kuin koskaan aiemmin. Olemme erittäin tyytyväisiä Soldemin aikaansaamiin myynnin ja asiakastyytyväisyyden tuloksiin.”

-Riikka Pajunen, Department Manager, External Sales, Telia Company 

Haluatko kuulla meistä lisää?Ota yhteyttä

Onko sinulla kysyttävää yrityspalveluistamme Soldemilla? Kysy rohkeasti lisää!