Organisaatio

Organisaatio

Soldemin organisaatiomalli ei ole pyramidimainen hierarkioista kasattu, vaan käytössämme on avoimen systeemin malli, jossa yhteistyö on tärkeä punainen lanka. Organisaatiomalli elää arjessamme ja kehittyy jatkuvasti.

  • Yhteistyö
  • Joustavat työnkuvat
  • Itseorganisoituminen
  • Jatkuva kehittyminen
Soldem organisaatio

Yhteistyöstä yritysten ja yksilöiden menestystekijä

Yhteistyöllä on merkittävä rooli yritysten tuloksentekokykyyn, menestymiseen tulevaisuudessa ja ihmisten hyvinvointiin. Organisaatiorakenne, erilaiset toimintamallit ja työntekijöiden taito kohdata toisensa nousivat tärkeiksi yhteistyön mahdollistajaksi organisaatiomallia kehittäessä.

Soldemin uuden organisaatiomallin kehitti Veera Lehtismäki kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen ylemmän AMK:n opinnäytetyökseen.