Millaista työtä on tarjolla?

Millaista työtä on tarjolla?

Teemme myyntiä ja asiakaspalvelua monipuolisesti hyödyntäen eri etäkanavia.

  • Monipuoliset työtehtävät
  • Vahvat ja laadukkaat brändit
  • Mahdollisuus kehittyä
Soldem millaista työtä on tarjolla

Myynnillinen chat

Asiakas ottaa myyjäämme yhteyden asiakasyrityksemme verkkosivun chatissa. Myyjä neuvoo tuotteiden valinnassa ja opastaa verkkoasioinnissa samalla ohjaten asiakasta ostopäätökseen. Asiakkaaseen on mahdollista ottaa chat-keskustelun jälkeen yhteys myös puhelimitse.

Asiakashoito

Työssä kontaktoidaan asiakasyrityksemme nykyisiä asiakkaita huolehtien heidän palveluiden ajantasaisuudestaan ja asiakastyytyväisyydestään. Tehtävä painottuu myynnin lisäksi vahvasti myös asiakaspalveluun.

Kuluttajamyynti

Kuluttajamyynnissä kontaktoidaan pääasiassa puhelimitse asiakasyritystemme nykyisiä ja uusia asiakkaita. Tavoitteena on pyrkiä löytämään uusien ratkaisujen tarpeessa olevat asiakkaat. Kohderyhmät ovat huolella valittuja, kontaktoinnin kannalta sopivassa elämäntilanteessa olevia tai itse yhteydenottoa pyytäneitä.

Myynnillinen asiakaspalvelu

Myynnillisessä asiakaspalvelussa myyjä ottaa vastaan asiakaspalvelupuheluita ja hoitaa ne myynnillisellä otteella. Työ on monipuolista asiakkaan ongelman ratkaisemista. Se saattaa sisältää esimerkiksi laskutusasioiden hoitoa, muutostilanteiden käsittelyä tai asiakkaan palvelua sähköpostitse.

Laatukuuntelu

Laatukuuntelussa vastataan vakuutusmyyntitoimeksiannon laadusta tarkkailemalla vakuutusmyynnin asiakaspuheluita, jotta voidaan varmistaa lakiteknisten asioiden oikeellisuus.

Yritysmyynti

Yritysmyynnissä palvellaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä tavoitteena löytää heille parhaat tuote- ja palveluratkaisut heidän yrityksensä toimintaan. Yritysmyynnissä korostuu isomman kokonaisuuden ja ratkaisun löytäminen asiakkaalle. Myyjä vastaa kokonaisvaltaisemmin asian loppuun saattamisesta yksittäisen tuotteen myynnin sijaan.

Meidän asiakasyrityksemme

Meille on tärkeää, että edustamiamme tuotteita ja palveluita on kiva ja vaivaton myydä. Siksi olemme solmineet asiakkuussuhteita aloillaan johtavien toimijoiden kanssa. Kaikki brändit, joita markkinoimme, ovat kuluttajille sekä yrityksille tuttuja ja tarjoavat heitä kiinnostavia tuotteita.

Kumppanuus AIG:n kanssa alkoi vuonna 2012, ja siitä lähtien olemme tehneet tiivistä yhteistyötä. AIG on vakuutusalan kansainvälinen edelläkävijä tarjoamissaan lisäturvavakuutuksien sisällöissä.

Myymme AIG:n lisäturvavakuutuksia pääosin puhelimitse potentiaalisille uusille asiakkaille ja tämän lisäksi AIG:n nykyasiakkaille. Myyntityöllämme autamme AIG:ta turvaamaan ja ylläpitämään suomalaisten elämänlaatua.

AIG:n tuotteiden avulla asiakkaat saavat helposti lisäturvaa mm. tapaturmien ja erilaisten sairauksien varalle.

Yhteistyö Fortumin kanssa alkoi vuonna 2009. Aloitimme myymällä sähkösopimuksia kuluttajille ja yrityksille. Vuosien varrella olemme päässeet ensimmäisten joukossa myymään Fortumin monipuolisia tuotteita.

Meitä yhdistää edelläkävijyys: Fortum tahtoo olla edelläkävijä omalla alallaan ja me puolestamme myynnin saralla. Yhteinen toimintamme on kasvanut outbound-myynnistä myös myynnilliseen asiakaspalveluun ja asiakashoitoon sekä chattiin. Pidämme hyvää huolta uusista ja nykyasiakkaista. Varmistamme, että heillä on oikeat ja heille parhaat ratkaisut käytössään.

Telia oli Soldemin ensimmäinen yritysasiakkuus vuonna 2003. Yhteistyö on jatkunut siitä asti tauotta. Nykyään Soldem on Telian merkittävimpiä puhelinmyyntikumppaneita. Teemme myyntiä laajalla tuotesalkulla yrityksille ja kuluttajille. Puhelinmyynnin lisäksi myymme ratkaisuja asiakkaille

Aloitimme Telian kanssa yhteistyön päivittämällä etuasiakkuuksia – nyt pystymme tarjoamaan asiakkaille kokonaisvaltaisia ratkaisuja helpottamaan arkea ja tuomaan iloa elämään. Arvomaailmamme kohtaavat myös asiakaskohtaamisissa: tavoittelemme yhdessä onnellisia kohtaamisia. Kehitämme yhteistyötämme tiiviisti, jotta pystymme jatkossakin tarjoamaan parhaan mahdollisen asiakaskohtaamisen kanavassa kuin kanavassa.

Kysyttävää työtehtävistä?