Urakehitys

Urakehitys

Soldemilla uskotaan ihmisiin ja heidän kokonaisvaltaiseen kehitykseensä. Jatkuva oppiminen on meillä luonteva osa arkea. Jokaisen tarina alkaa perehdyttämisestä ja myyntityön koulutuksesta. Alkuperehdyttämisen jälkeen tarjoamme jatkuvasti monipuolisesti valmennuksia ja kehitysohjelmia.

  • Monipuolinen valmennus
  • Kehitysohjelmia ammatilliseen osaamiseen
  • Ammatillinen tutkinto työn ohessa
  • Puhu mulle -keskustelut tukena kaikissa mieltä painavissa asioissa
Myynnin johtamisen uudet opit

Vaikuttajavalmennus

Kehity Soldemin Vaikuttajavalmennusten avulla! Meille jatkuva oppiminen on tärkeä osa myyjän kehityspolkua. Vaikuttajavalmennukset ovat apuna rakentamassa omaa ammatillista polkuasi ja syventämässä työelämän uusimpia kuvioita. Valmennusten sisältö painottuu hyödyllisiin työelämätaitoihin (myyntitaidot, liiketoimintaymmärrys), itsensä johtamiseen ja mielen hyvinvointiin.

Myynnin kehitysohjelmat

Soldemin kehitysohjelmat ovat valmennusohjelmia oman kehittymisen tueksi. Osallistumalla kehitysohjelmaan syvennät taitojasi myynnissä, itsensä johtamisessa ja valmentamisessa. Todistuksella ja oppimistehtävillä pystyt todentamaan omaa osaamistasi myös muille. Tutustu kehitysohjelmiimme:

Myyjän kehitysohjelma

Myyntitaidot, itsensä johtaminen ja kyvykkyys luoda positiivista asiakaskokemusta ovat taitoja, joiden tarpeellisuus korostuu tulevaisuudessa ammattista riippumatta. Ohjelman suoritettua saat hyvät perusvalmiudet toimia työelämässä tuottavasti hyödyntäen uusia taitoja.

Kehitysohjelman osa-alueet:

  • Itsensä johtaminen.
  • Myyntitaidot ja yrityksien toimintaympäristö.
  • Onnelliset kohtaamiset ja asiakaskokemuksen taloudelliset vaikutukset.

Myyntivalmentajan kehitysohjelma

Kehitysohjelma on tarkoitettu niille, jotka nauttivat siitä, kun pääsevät auttamaan kaveria kohti parempia tuloksia. Tässä kehitysohjelmassa oppii kehittämään yksilön myyntitaitoja. Myyntivalmentajan kehitysohjelma koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka sisältävät teoriavalmennuksen, harjoitustehtävän tekemisen ja reflektointivalmennuksen.

Kehitysohjelman osa-alueet:

  • Valmentajan tehtävä ja taidot.
  • Valmennusprosessi ja oppimisprosessi.
  • Valmentajan työkalupakki.

Henkilökohtainen valmennus

Jokainen Soldemin ihminen kehittyy. Tämän varmistavat perehdyttäjäsi ja oma lähijohtajasi, jotka ovat tukenasi koko myyntiurasi ajan. Henkilökohtaisissa keskusteluissa sovitaan jokaiselle haastava mutta mahdollinen tulostavoite ja keinot päästä tavoitteeseen. Lähijohtajasi valmentaa sinua löytämään uusia taitoja ja kehittämään omaa osaamista käytännön työssä. Näin kehityt myyjän polullasi.

Henkilökohtaista kehitystä tukee Puhu mulle -keskustelutuki, jossa voi keskustella mistä tahansa aiheesta: henkilökohtainen kehittyminen, oma urapolku, työ- ja oma hyvinvointi tai vaikka mieltä painavat aiheet arjessa.

Oppisopimus

Ihmisten kehittyminen Soldemilla on erittäin tärkeää. Siksi jokaisella työntekijällämme on koeajan päätyttyä mahdollisuus suorittaa ammatillinen tutkinto oppisopimusopiskeluna työn ohessa. Koulutusohjelmavalikoimastamme löytyy liiketalouden perustutkinto, myynnin ammattitutkinto, finanssialan ammattitutkinto ja lähiesimiestyön ammattitutkinto. Koulutuksen kesto on tutkinnosta riippuen noin kaksi vuotta.

Soldemin opinnäyte- ja lopputyöt

Ota yhteyttä:

Sauli Nissinen Johtaja, hyvinvointi