Soldemin johtaminen ja perehdyttäminen takaa B2B-myynnin tulokset

Soldemin vahvuus johtamisessa ja perehdyttämisessä on yksilöiden huomioon ottaminen. Jokaisen kanssa varmistetaan, että osaaminen kasvaa heidän ehdoillaan ja heille sanoitetussa muodossa. ICT-ala sanoituksiltaan monimutkainen ja monesti sekä myyjät ja asiakkaat eivät ole lähellä tätä kieltä, joten sanoittaminen ja osaaminen pitää saada vastamaan oikeaa termistöä, joka puhuttaa myyjää ja asiakasta asiasisällöstä tinkimättä.

Aloitimme Soldemin, silloisen Suomen Telecenterin, kanssa yhteistyön jo 2005 ja olemme jatkaneet siitä asti. Soldemin kanssa parasta on yhteistyön helppous. Kummallakin osapuolella on sama maali, johon ollaan menossa. Tämä helpottaa neuvotteluita ja asioiden käytäntöön viemistä.

Soldemin vahvuus tehdä B2B -myyntiä on kyky katsoa toimeksiannon näkökulmasta, joka ottaa huomioon muutkin tavoitteet, kuin euromääräiset selkeät myyntitavoitteet. B2B Telesales tekee intohimolla omia tuloksiaan, mutta ei hinnalla millä hyvänsä, vaan pyritään löytämään kaupalliset onnistumiset asiakkaiden tarpeiden kautta. Asiakastyytyväisyys on keskeinen mittari tekemisessä kuin myös asiakaspoistuma meille hoidettavaksi annetuista asiakkaista. Kaikkeen tähän hyödynnetään osaamista, joka kertynyt myyjille asiakaskohtaamisista ja johtamiseen esimiehille vuosien saatossa. Pidetään kiinni hyvistä rutiineista, mutta ollaan dynaamisia ja valmiita luopumaan asioista, jotka eivät enää tue tekemistä. Onnistumiset luovat onnistumisia.

-Jani Koivunen, Sales Manager | External Sales, Telia Company