Telian B2B-myynnin tulokset perustuvat vahvaan toimialaymmärrykseen ja jatkuvaan parantamiseen

ICT-ala on terminologialtaan monimutkainen, ja usein haasteena on löytää etäkohtaamisissa yhteinen kieli, jota sekä myyjä että asiakas ymmärtävät. Soldemilla ratkaisuna tähän on yksilöllinen perehdyttäminen sekä jatkuva osaamisen ja tulosten kehittäminen. Jokaisen tiimiläisen kanssa varmistetaan, että hänellä on toimiala hallussa ja että hänen osaamisensa kasvaa tavoitteelisesti.

”Aloitimme Soldemin, silloisen Suomen Telecenterin, kanssa yhteistyön jo 2005, ja olemme jatkaneet siitä asti. Soldemin kanssa parasta on yhteistyön helppous. Kummallakin osapuolella on sama maali, johon ollaan menossa. Tämä helpottaa neuvotteluita ja asioiden käytäntöön viemistä.

Soldemin vahvuus tehdä B2B -myyntiä on kyky katsoa toimeksiannon näkökulmasta, joka ottaa huomioon muutkin tavoitteet, kuin euromääräiset selkeät myyntitavoitteet. B2B Telesales tekee intohimolla omia tuloksiaan, mutta ei hinnalla millä hyvänsä, vaan pyritään löytämään kaupalliset onnistumiset asiakkaiden tarpeiden kautta.

Asiakastyytyväisyys on keskeinen mittari tekemisessä kuin myös asiakaspoistuma meille hoidettavaksi annetuista asiakkaista. Kaikkeen tähän hyödynnetään osaamista, joka kertynyt myyjille asiakaskohtaamisista ja johtamiseen esimiehille vuosien saatossa. Pidetään kiinni hyvistä rutiineista, mutta ollaan dynaamisia ja valmiita luopumaan asioista, jotka eivät enää tue tekemistä. Onnistumiset luovat onnistumisia.”

– Jani Koivunen, Sales Manager | External Sales, Telia Company