Päivitetty 30.5.2023

Soldem asiakasrekisterin käsittelijänä

Myynti- ja asiakaspalvelua tehdessämme, kontaktoimme asiakkaita asiakasyrityksiltämme saatujen asiakasrekisterien pohjalta. Asiakasyritykset ovat rekisterinpitäjiä, me Soldemilla rekisterin käsittelijöitä. Asiakasrekisterien tietosuojaselosteet löydät asiakasyritystemme omilta sivuilta. Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot ja tietopyynnöt koskien omia henkilötietojasi pyydämme ohjaamaan suoraan rekisterinpitäjälle, eli asiakasyrityksellemme.

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation), joka säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan sekä henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri. Asiakkaita koskevan rekisterin omistaa asiakasyritys eli palveluntarjoaja, Soldem toimii henkilötietojen käsittelijänä.

Asiakasrekisterin käsittelijä

Soldem
y-tunnus: 2264755-0
Hatanpään valtatie 20, 33100 Tampere

Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Eemeli Iltanen
Hatanpään valtatie 20, 33100 Tampere
tietosuoja@soldem.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Soldem käsittelee ja käyttää asiakkaiden henkilötietoja, joita tarvitaan liiketoiminnan harjoittamiseen, tehokkaaseen asiakaspalveluun ja tarkoituksenmukaisiin kaupallisiin toimiin.

Henkilötietoja ei käytetä Soldemin toimesta suoramarkkinointiin tai profilointiin.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

puhelinnumero
nimi
osoite
henkilötunnus
mahdollinen ostohistoria
asiakkaalla tällä hetkellä olevat tuotteet ja palvelut

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden tiedot toimittaa Soldemille asiakasyritys, eli palveluiden tarjoaja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Soldem ei luovuta asiakkaiden tietoja eteenpäin. Asiakastiedot palautetaan asiakasyritykselle sovitusti.

Rekisterin tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille siten, kuin viranomaisilla on erityis-lainsäädännön perusteella tähän oikeus.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikkia henkilötietoja käsitellään hyvien tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötietojen käsittely on rajattu työtehtävien mukaan vain sellaisille henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan omaaville Soldemin henkilökuntaan kuuluville henkilöille, joiden asema ja tehtävät edellyttävät käyttöoikeutta. Henkilöstöllämme on vaitiolovelvollisuus ja he ovat allekirjoittaneet tietosuojasopimuksen.

Tietojen säilytysaika

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, käsittelemmekö häntä itseä koskevia tietoja ja mitä tietoja käsittelemme voimassa olevan lain mukaisesti. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä suoraan palveluntarjoajalle. Yhteystiedot löytyvät palveluntarjoajan nettisivuilta.

Jokaisella henkilöllä on oikeus pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Pyyntö on tehtävä suoraan palveluntarjoajalle. Yhteystiedot löytyvät palveluntarjoajan nettisivuilta.

Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn liittyviin muihin oikeuksiin saa tiedon palveluntarjoajan nettisivuilta. Soldemin Tietosuojavastaava auttaa pyynnön tekemisessä tarvittaessa.

Tietosuojaselosteen muutokset

Rekisterinpitäjä/ -käsittelijä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten asiakkaan tulee tutustua tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Soldemin Asiakas-, käyttäjä- ja markkinointirekisteri

Rekisterin nimi

Asiakas-, käyttäjä- ja markkinointirekisteri.

Rekisterin omistaja

Soldem
y-tunnus: 2264755-0
Hatanpään valtatie 20, 33100 Tampere

Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Eemeli Iltanen
Hatanpään valtatie 20, 33100 Tampere
tietosuoja@soldem.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Soldem käyttää asiakastietoja yhteydenottopyyntöjen, uutiskirjetilausten, markkinoinnin, raportoinnin ja asiakkuuksien hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämisen yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään myös henkilön ilmoittautuessa ja osallistuessa Soldemin järjestämiin tapahtumiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Organisaatiotiedot ja asema

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Soldemin yhteydenottopyyntölomakkeen käyttäjät, uutiskirjeen tilaajat sekä soldem.fi -sivustolta materiaalia lataavat henkilöt luovuttavat henkilötietonsa rekisteriin. Rekisteriin koostetaan tietoja myös yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Soldem ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille. Rekisterin tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille siten, kuin viranomaisilla on erityislainsäädännön perusteella tähän oikeus.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Uutiskirjeen lähettämiseen käytämme Mailchimp palvelua. Uutiskirjeen tilaajien antamat tiedot tallennetaan Mailchimp palveluun, joka saattaa siirtää tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikkia henkilötietoja käsitellään hyvien tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötietojen käsittely on rajattu työtehtävien mukaan vain sellaisille henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan omaaville Soldemin henkilökuntaan kuuluville henkilöille, joiden asema ja tehtävät edellyttävät käyttöoikeutta. Henkilöstöllämme on vaitiolovelvollisuus ja he ovat allekirjoittaneet tietosuojasopimuksen.

Tietojen säilytysaika

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kunnes henkilö tekee tietopyynnön omien henkilötietojensa poistamisesta.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, käsittelemmekö sinua koskevia tietoja ja mitä tietoja käsittelemme voimassa olevan lain mukaisesti. Jokaisella henkilöllä on oikeus pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista.

Pyyntö tietojen tarkastamiseksi tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@soldem.fi.

Tietosuojaselosteen muutokset

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten asiakkaan tulee tutustua tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Evästeiden käyttö