Fortum kuusinkertaisti lisäarvopalveluiden myynnin osumatarkkuuden

Soldem tarjoaa Fortumille myynnillistä asiakaspalvelua kokonaisvaltaisesti kaikissa etäkanavissa ja kohderyhmissä. Kuusinkertaistimme kolmen vuoden aikana muutto- ja laskutusyhteydenottojen lisäarvopalveluiden myynnin osumatarkkuuden. Hyvien B2C- ja B2B-myyntitulosten lisäksi erinomainen asiakaskokemus ja nopeat vastausajat ovat oleellinen osa yhteistyön menestystekijöitä.

”Yhteistyömallimme poikkeaa valtavirrasta – teemme työtä yhdessä joka päivä tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskiössä on asiakas, jonka eteen teemme päivittäin kaikkemme. Soldemin johtamiskulttuuri on ratkaisukeskeinen, avoin sekä nuorekkaan rento. Työnteko on tehokasta ja motivoivaa. Tämä tukee yhteistä päämäärämme – tuottaa parasta mahdollista asiakaspalvelua, joka hurmaa asiakkaamme vuoden jokaisena päivänä.

Yhteistyökumppanina Soldem haluaa ymmärtää olemassa olevia toimintamalleja ja tavoitteita – yhdessä tekemisen kautta luodaan, toteutetaan ja kehitetään parhaita toimintamalleja, pitäen asiakkaan aina kaiken toiminnan keskiössä. Parhaiden toimintamallien jakaminen tapahtuu yhteisissä foorumeissa – aina organisaation yhteistä etua ajatellen. Myös nykytilaa uskalletaan haastaa jatkuvasti – järkevästi eteenpäin pyrkien.

Toimintaympäristön ymmärrys vaatii organisaation operatiiviselta johdolta jatkuvaa ja ennakoivaa reagointia sekä avointa kanssakäymistä päivätasolla läpi organisaation. Herkkyys reagoida on avaintekijä menestykselle. Tiedon jakamisen halu on yhteinen ja henkilöstön ammattiosaamisen lisääminen vahvistaa yhteistyötämme. Henkilöstön sitoutuneisuus on avainroolissa ja esimiesten halu auttaa jokaista tekijää menestykseen tekee meistä vahvoja. Jatkuva valmennus tavoitteiden ylittämiseksi saa aikaan ilmapiirin, johon jokainen on valmis sitoutumaan. Luottamus ja motivaatio vievät meitä eteenpäin.

Muutos on asia, jonka on tapahduttava, muuten emme pääse eteenpäin, emmekä kehity. Soldem tarjoaa aktiivisesti ratkaisuehdotuksia, huomioiden aina yhteisen tahtotilan tavoitteiden saavuttamiseksi.”

– Ville Nuutinen, Operation Manager, Fortum Oyj

Haluatko sinäkin asiakaspalvelusta tuottavan myyntikanavan? Ota meihin yhteyttä!