fbpx

Soldemin tietosuojaseloste

Myynti- ja asiakaspalvelua tehdessämme, kontaktoimme asiakkaita päämiehiltämme saatujen asiakasrekisterien pohjalta. Päämiehemme ovat rekisterinpitäjiä, me Soldemilla rekisterin käsittelijöitä. Asiakasrekisterien tietosuojaselosteet löydät päämiestemme omilta sivuilta. Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot ja tietopyynnöt koskien omia henkilötietojasi pyydämme ohjaamaan suoraan rekisterinpitäjälle, eli päämiehellemme.

Tietosuojaselosteen pääset tutustumaan tästä

Tietosuojaseloste
Päivitetty 20.5.2020

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation), joka säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan sekä henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

Asiakasrekisterin käsittelijä
Soldem
y-tunnus: 2264755-0
Hatanpään valtatie 20, 33100 Tampere
03 41089287

Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava
Maija Niemelä
Hatanpään valtatie 20, 33100 Tampere
tietosuoja@soldem.fi

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri
Asiakkaita koskevan rekisterin omistaa Päämies eli palveluntarjoaja, Soldem toimii henkilötietojen käsittelijä.

Rekisterin käyttötarkoitus
Soldem käsittelee ja käyttää asiakkaiden henkilötietoja, joita tarvitaan liiketoimintannan harjoittamiseen, tehokkaaseen asiakaspalveluun ja tarkoituksenmukaisiin kaupallisiin toimiin

Henkilötietoja ei käytetä Soldemin toimesta suoramarkkinointiin tai profilointiin.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö
puhelinnumero
nimi
osoite
henkilötunnus
mahdollinen ostohistoria
asiakkaalla tällä hetkellä olevat tuotteet ja palvelut

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden tiedot toimittaa Soldemille päämies, eli palveluiden tarjoaja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Soldem ei luovuta asiakkaiden tietoja eteenpäin. Asiakastiedot palautetaan päämiehelle sovitusti.

Rekisterin tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille siten, kuin viranomaisilla on erityislainsäädännön perusteella tähän oikeus.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikkia henkilötietoja käsitellään hyvien tietoasuoja- ja tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötietojen käsittely on rajattu työtehtävien mukaan vain sellaisille henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan omaaville Soldemin henkilökuntaan kuuluville henkilöille, joiden asema ja tehtävät edellyttävät käyttöoikeutta. Henkilöstöllämme on vaitiolovelvollisuus ja he ovat allekirjoittaneet tietosuojasopimuksen.

Tietojen säilytysaika
Asiakkaan henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää.

Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, käsittelemmekö sinua koskevia tietoja ja mitä tietoja käsittelemme voimassaolevan lain mukaisesti. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä suoraan palveluntarjoajalle. Yhteistiedot löydätte palveluntarjoajan nettisivuilta.

Jokaisella henkilöllä on oikeus pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Pyyntö on tehtävä suoraan palveluntarjoajalle. Yhteistiedot löydätte palveluntarjoajan nettisivuilta.

Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn liittyviin muihin oikeuksiin saat tiedon palveluntarjoajan nettisivuilta.  Soldemin Tietosuojavastaava Maija Niemelä auttaa teitä tarvittaessa.

Tietosuojaselosteen muutokset
Rekisterinpitäjä/ -käsittelijä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten asiakkaan tulee tutustua tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Evästeet

Sivustomme käyttävät evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka internetselain tallentaa vierailijoiden laitteelle. Käytämme evästeitä, jotta voimme seurata sivujemme kävijämäärää ja sivuillamme vietettyä aikaa. Lisätietoa evästeistä löydät Viestintäviraston sivuilta. Evästeiden avulla saamme tiedon sivustomme sisällön ja markkinointitoimenpiteiden toimivuudesta. Nettisivumme käyttämän Google Analytics -evästeiden toiminnasta löydät Google Analytics tietosuoja- toimintaperiaatteista.

Evästeiden tallentamisen voit estää selaimesi asetuksista.