Tarun menestystarina | Soldem

Tarun menestystarina

Moikka!

Alkuun on todettava, että olen otettu tästä mahdollisuudesta saada jakaa oman tarinani ja kokemuksiani Soldemilla (ent. STC) työskentelystä kanssasi. Kyseessä ei nimittäin ole millään mittapuulla “perinteinen” työpaikka ja toivonkin, että positiivinen fiilis ja aitous välittyvät myös sinne ruudun toiselle puolelle.

Nimeni on Taru Puukko ja työskentelen tällä hetkellä ura- ja työyhteisövalmentajana perustamassani yrityksessä Uraliftissä. Työelämän kiihtyvä muutosnopeus ja kompleksisuus aiheuttavat uusia haasteita niin työyhteisöissä kuin yksilötasolla ja pyrin työssäni tuomaan asiakkailleni työkaluja näiden kehityshaasteiden ratkaisemiseksi. Urani Soldemilla on antanut minulle paljon oppia ja kokemusta, joiden ansiosta olen pystynyt rakentamaan omaa uraani haluamaani pisteeseen.

Aloitin Soldemilla työskentelyn vuoden 2008 lokakuussa ja ensimmäisenä työpäivänäni en todella osannut kuvitella, millaisen syväsukelluksen myynnin ja johtamisen maailmaan seuraavien noin viiden vuoden aikana tulisin tekemään! Olen kiitollinen, että uskalsin avoimesti ja rohkeasti tarttua tähän mahdollisuuteen ja hypätä täysin uudenlaiseen työhön ja minulle uudelle toimialalle mukaan.

Heti työsuhteen alussa minulle tuli tunne, että minuun uskotaan ja minun halutaan onnistuvan työssäni. Kattavan koulutuksen lisäksi esimiesten jatkuva tuki ja kannustus ruokkivat nälkääni kehittyä myynnissä ja tätä seurasi suhteellisen nopea vastuun lisääntyminen tehtävissäni. Pääsin heti keväällä 2009 kehittämään laitemyyntiä eräässä pilotti-projektissa ja siitä kesän alkaessa toiminkin jo tiimikapteenin roolissa. Urani aikana toimin useassakin eri pilottihankkeessa myynnin kehittämisen parissa ja olikin hienoa, että omia vahvuuksia pääsi työssä hyödyntämään. Myös toimialakokemusta kertyi niin teleoperaattorien kuin vakuutus- ja finanssialan toimeksiantojen parista. Elokuussa 2013 oli minun aika siirtyä Soldemilta uusien haasteiden pariin. Siihen mennessä olin toiminut jo reilun kahden vuoden ajan myyntiesimiehen tehtävissä ja saanut valtavasti oppia ja kokemusta esimiehenä toimimisesta. Haikein, mutta kiitollisin ja toisaalta innostunein mielin siirryin uusiin tehtäviin, ja vaikka työ vaihtui, niin useampi vuosien saatossa syntynyt ystävyyssuhde pysyi.

Loistotyyppien lisäksi Soldemilla työskentelystä  tarttui mukaan muutakin; itsensä johtamisen taitoja, tavoitteellisuutta, myynti- ja johtamistaitoja, tiimityötaitoja ja vahvasti myös perusasioiden merkityksen ymmärrys. Tuntuu hankalalle nostaa yksittäistä asiaa ylitse muiden, mutta Soldemilla tekemistä ohjasi tahtotila tulla jatkuvasti paremmaksi. Tällaista kulttuuria viisi vuotta hengitelleenä itsensä kehittäminen ja jatkuva kasvu on iskostunut omaan arkeen yhtä väkevästi kuin hampaiden harjauskin!

Olen sitä mieltä, että myyntityön tekemisestä ja myyntitaidon kehittämisestä on hyötyä ihan jokaiselle. Myyntitaitoa tarvitaan jokaisella toimialalla mitä erilaisimmissa tilanteissa: perinteisten myyntitilanteiden lisäksi esimerkiksi palkkaneuvotteluissa, kehityskeskusteluissa tai työpaikkahaastatteluissa. Kyse on mielestäni yhdestä tärkeimmästä työelämätaidosta, mitä tämän päivän työmarkkinoilla tarvitaan! Ja kaikissa työhaastatteluissa toimialaan katsomatta, joissa itse olen ollut, on myyntitaustaa arvostettu valtavan paljon.

Voin antaa vahvan suosituksen työskentelystä Soldemilla. Se mikä oli parasta, kulminoituu yrityksen sloganiin “Onnellisia kohtaamisia” – se välittyi ja näkyi niin talon sisällä työskentelykulttuurissa (kauppaläpyt, morot, kannustus ja jokaisen hyväksyminen omana itsenään) kuin ulospäinkin tavassa tehdä myyntiä reilusti ja rehdisti. Sen lisäksi, että fiilis ja työkulttuuri olivat kunnossa, myös myyjien jatkuvaan kehittämiseen ja myynnin kouluttamiseen on satsattu. Ammattimaisuus ja eettisyys näkyivät niin työntekijöiden, asiakkaiden kuin muidenkin sidosryhmien suuntaan – silloin sai ylpeänä kertoa työskentelevänsä juuri Soldemilla ja yhä edelleen toisinaan esittäydyn “Onnellisten kohtaamisten kasvattina”.

-Taru

21.10.2020

MYYNTI + DATA -tapahtuma 26.11.20

Myynti + Data -onlinetapahtuma 26.11.2020 klo 9-12. Luvassa on kattava ohjelma myynnistä ja myynnillisestä asiakaspalvelusta dataa hyödyntäen.

08.10.2020

Onnellisia kohtaamisia myynnissä ja asiakaspalvelussa

Me Soldemilla panostamme työntekijöidemme kehittymiseen. Järjestämme työntekijöillemme erilaisia valmennuksia ja mahdollisuuksia suorittaa oppisopimuksella tutkintoja sekä Soldemin omia kehitysohjelmia. Tämän essee on kirjoitettu osana Myyjän kehitysohjelmaa ja se julkaistaan  Wave asiakaspalveluverkoston asiakaspalveluviikolla 2020 osana #tekijätorstai -teemaa.

16.07.2020

Pitää uskaltaa kokeilla rohkeasti uusia asioita myynnissä ja arjessa

Me Soldemilla haluamme panostaa työntekijöiden kehittymiseen. Jottei tämä jäisi meille vain kauniiksi korulauseiksi, meillä on erilaisia valmennuksia ja kehitysohjelmia, joihin työntekijät voivat osallistua. Istuimme loppuvuodesta 2019 Myyjän kehitysohjelman suorittaneen, Justus Hiltusen, kanssa alas ja kysyimme Justukselta, miksi Myyjän kehitysohjelmaan kannattaa osallistua ja mitä se antoi Justukselle. Justus on siirtynyt jo Soldemilta seuraavaan työpaikkaansa.

01.07.2020

Miten oppisin paremmin epäonnistumaan?

24.06.2020

Myynnin johtaminen etänä – läsnä ja tavoitettavissa

06.05.2020

Etäjohtajan työkalupakki: Ota käyttöön 10 Soldemilla hyväksi todettua keinoa