Kesätyö Soldemilla

Viidennen kerran kesätöissä Soldemilla – Miksi opettajaksi opiskeleva Juuso palaa aina uudelleen?

Juuso on työskennellyt Soldemilla myyntineuvottelijan tehtävissä jo neljänä kesänä peräkkäin. Tulevakin kesä kuluu Soldemilla kesätöiden parissa. Lue alta, miksi Juuso palaa yhä uudelleen Soldemille.

Vuosien aikana olen työskennellyt useammassa tiimissä ja poikkeuksetta työpaikan yleisen ilmapiirin tukemana jokaisesta on muodostunut minulle tärkeä ja turvallinen ympäristö tehdä töitä. Soldemilla asioihin suhtaudutaan välittömästi ja hyvällä hengellä, syyllistämättä ketään huonommin sujuneista päivistä. Toisia pyritään auttamaan, jakamalla itse hyväksi havaittuja vinkkejä. Itselläni kokeneena myyjänä on tässä toki ollut suuri rooli. 

Minulle on tärkeää jakaa samat arvot työnantajan kanssa

Soldem on melko suuri yritys, mutta siitä huolimatta siellä on määritelty tarkasti mitä pidetään tärkeänä. Soldemilla ymmärretään täysin työntekijöiden merkitys eikä heitä pidetä itsestäänselvyytenä. Perehdytys töihin on kattava ja hyvin pitkäjänteinen, mikä kertoo siitä, että yritys pyrkii tosissaan antamaan parhaat valmiudet myyjille tehdä työtään, vaikka siihen menisikin hieman aikaa.

Myyntityöhön suhtaudutaan positiivisen itsensä toteuttamisen kautta ja työntekijöiden kehitykseen prosessina, jossa yhtiö pyrkii aidosti ja oikeasti tukemaan. Esihenkilöt ovat pitkään Soldemilla töitä tehneitä ja eteviä ammattilaisia, jotka asiantuntijuutensa ohella ovat lisäksi ymmärtäväisiä ja kannustavia. Tulospainetta ei korosteta liiaksi, vaikka töitä on tietysti jokaisen tehtävä. Myyjälähtöinen asenne näkyy säännöllisissä palautekeskusteluissa, jossa työntekijöiltä kysytään kuulumisia ja palautetta. Tämä tuottaa omanarvontunnetta ja herättää kannustavia tuntemuksia siitä, että yritys oikeasti välittää työntekijän hyvinvoinnista.

Aina hommat eivät sujut parhaallakaan. Silloin ongelmiin suhtaudutaan rakentavasti työntekijän kanssa keskustellen ja selvitetään niiden lähtösyitä kannustavalla asenteella, mikä tukee sisäisen motivaation kehittymistä. Vastaavasti hyvä työ huomioidaan niin palautteessa kuin ajoittain ihan palkinnoissa, jotka ovat omiaan kasvattamaan motivaatiota tehdä työ hyvin.

Soldemilla työntekijöitä ei yritetä mahduttaa samaan muottiin

Soldemilla on omat myyntistrategiansa, mutta työntekijöitä ei valeta valmiiseen muottiin. Alusta asti korostetaan myyntityylien diversiteettiä ja myyjiä kehotetaan tarkastelemaan itse, mikä tyyli sopii omalle persoonalle parhaiten. Esihenkilöiden roolina onkin antaa vinkkejä toimintaan ja perusraamit, joiden pohjalta myyjä pääsee itse luomaan omaa myyjäidentiteettiään ja siten toteuttamaan itseään.

Olen itse opettajaopiskelija, joten sopiva vertauskuva löytyy omalta alaltani tähän esimerkiksi siitä, miten opetussuunnitelma ohjaa opettajia antaen kuitenkin heille vapauden toteuttaa opetusta omalla tavallaan. Tällainen luovuuden vapaus ja itsensä toteuttaminen motivoi laajasti myyjää kehittymään myyntityössä edelleen, mikä antaa aivan omanlaista merkitysarvoaan työpäiville.  Tämän kanssa rinta rinnan kulkee myös mahdollisuus omalla tekemisellä vaikuttaa provisioiden avulla oman palkan suuruuteen, mikä luo myös ulkoista motivaatiota. Sen ohella työn luovuus ja itsensä toteuttaminen luo myös firman arvoissakin mainittua ”kaupannälkää”, joka pelkistetysti tarkoittaa onnistumisen tunteiden ohjaamaa tarvetta tehdä kauppaa, silloinkin kun siitä ei välttämättä itse taloudellisesti hyödy. Tämä on ilmiönä koukuttava ja lisää työn mielekkyyttä merkittävästi.

Vahva yhteisöllisyys luo ystävyyssuhteita myös vapaa-ajalle

Soldemilla töitä tehdään tiimeissä. Jo ensimmäisestä päivästä lähtien tiimien sisällä pyritään luomaan yhteisen vastuun käsitettä ja hyvää ryhmähenkeä. Vuosien aikana olen työskennellyt useammassa tiimissä ja poikkeuksetta työpaikan yleisen ilmapiirin tukemana jokaisesta on muodostunut minulle tärkeä ja turvallinen ympäristö tehdä töitä. Soldemilla asioihin suhtaudutaan välittömästi ja hyvällä hengellä, syyllistämättä ketään huonommin sujuneista päivistä. Toisia pyritään auttamaan, jakamalla itse hyväksi havaittuja vinkkejä. Itselläni kokeneena myyjänä on tässä toki ollut suuri rooli. 

Ajoittain syntyy tervettä kilpailuhenkeä tuloksen tekemisessä, mikä omalta osaltaan motivoi työssä. Työkavereista ja vuorovaikutuksesta heidän kanssaan onkin muodostunut itselleni yksi tärkeimmistä syistä työpäivien mielekkyydelle ja poikkeuksetta esihenkilöni ovat omalla luonteellaan onnistuneet tällaisen ympäristön luomaan. Muutamista työntekijöistä on jopa muodostunut töiden jälkeen minulle ystäviäkin, mitä pidän täysin ilmapiirin sekä ihmisten mahdollistamana. Tätä tukee myös työajan ulkopuolinen virkistystoiminta, johon on myös mahdollista kerryttää tiimikassaa hyvällä työskentelyllä, jota aikaisempiin työkokemuksiini verrattuna onkin runsaasti. Tältä pohjalta yhteinen vastuu ja ryhmähenki kasvaa edelleen.

Voin lämpimästi suositella Soldemia kesätyönantajana!

-Juuso