Tulokselliset asiakaskohtaamiset menestyksen mahdollistajina

Soldemin toimitusjohtaja Anton Hyseni kertoo, kuinka tiiviillä yhteistyömallilla kehitetään laadukkaita asiakaskohtaamisia. Soldemin myynnillisen asiakaspalvelun on tarkoitus vastata toimintaympäristön muutokseen, jossa asiakaspalvelu voidaan luokitella kilpailukyvyn kannalta merkittäväksi tekijäksi.

Mitä on myynnillinen asiakaspalvelu?

Myynnillinen asiakaspalvelu tarkoittaa, että asiakaspalvelussa pyritään aktiivisesti myymään tuotteita tai palveluita samalla, kun ratkaistaan asiakkaan ongelmia. Jokainen kohtaaminen asiakkaan kanssa nähdään mahdollisuutena yrityksen arvon kasvattamiseen. Toimiva myynnillinen asiakaspalvelu hyödyntää kaikissa asiakaspalvelukanavissa olevan myyntipotentiaalin ja keventää huomattavasti muiden kanavien painetta tuottaa yrityksen myyntitavoitteet. Parantamalla asiakkaan ostokokemusta asiakas saa lisäarvoa ja löytää parempia ratkaisuja tarpeisiinsa yrityksen eri tuotteista ja palveluista. Kutsumme näitä win-win -tilanteita Soldemilla onnellisiksi etäkohtaamisiksi.

Miten asiakaspalvelusta saadaan merkittävä liikevaihtoa kasvattava myyntikanava?

Asiakaspalvelusta tulee liikevaihtoa kasvattava myyntikanava, kun jokainen asiakaskohtaaminen nähdään mahdollisuutena myydä. Tämä edellyttää ammattitaitoista henkilöstöä, joka osaa kohdata asiakkaan aidosti ja tarjota lisäarvoa. Lisäksi tarvitaan toimiva yhteistyömalli, jossa asiakaspalvelukanavien tuottama tieto hyödynnetään yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Miksi asiakaskohtaamiset ovat niin tärkeitä yrityksen menestykselle?

Asiakaskohtaamiset ovat tärkeitä, koska ne vaikuttavat suoraan asiakaskokemukseen ja asiakasuskollisuuteen. Hyvin hoidettu asiakaspalvelu voi lisätä myyntiä ja parantaa asiakastyytyväisyyttä, mikä puolestaan johtaa parempaan kilpailukykyyn. Kohtaamisten tulee täyttää korkeat myyntitavoitteet, jotka toimivat harmoniassa asiakaskokemuksen kanssa.

Miten Soldem kehittää asiakaskohtaamisia jatkuvasti?

Soldem kehittää asiakaskohtaamisia jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä asiakasyritystensä kanssa. Tämä tarkoittaa korkeiden myyntitavoitteiden ja erinomaisen asiakaskokemuksen yhdistämistä. Soldem hyödyntää tilastollisia mallinnuksia ja jatkuvaa palautteen keräämistä, jotta ymmärretään, mitä asiakaskohtaamisissa tapahtuu ja miten niitä voidaan parantaa.

Miten chat-palvelu voi nostaa verkkokaupan myyntimääriä?

Asiakkaiden siirtyessä yhä enemmän verkkoon, erityisesti chat-kanava on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi myynnillisessä asiakaspalvelussa, sillä se mahdollistaa reaaliaikaisen vuorovaikutuksen ja henkilökohtaisen palvelun. Hyvin toteutettu chat-palvelu auttaa asiakkaita löytämään paremmat ja laajemmat ratkaisut, mikä lisää heidän luottamustaan ja halukkuuttaan tehdä ostoksia. Lisäksi chat-palvelu voi vähentää ostoskoriin jätettyjen tuotteiden määrää tarjoamalla asiantuntevaa apua juuri ostohetkellä.

Voiko chatbot korvata ihmisen chat-palvelussa?

Vaikka chatbotit voivat hoitaa monia yksinkertaisia asiakaspalvelutilanteita tehokkaasti, on tilanteita, joissa ihmisen tarjoama palvelu on korvaamatonta. Kokemuksemme on osoittanut, että chat-palveluun voidaan tuoda samat kilpailuetua tuovat seikat, jotka syntyivät ennen kivijalkaliikkeessä työskentelevien myyjien ammattimaisen vuorovaikuttamisen tuloksena. Soldemilla olemme kuitenkin huomanneet, että pelkän chatbotin käyttäminen voi johtaa myynnin ja asiakaskokemuksen menetyksiin. Toisaalta, on myös tilanteita, joissa automatisoidut prosessit ovat tehokkaampia kuin livekanava. Paras ja tuottavin lopputulos saavutetaan usein yhdistämällä ihmisten ja teknologian vahvuudet.

Miksi asiakaspavelu vaatii jatkuvaa kehittämistä?

Asiakaskohtaamiset vaativat jatkuvaa kehittämistä, koska asiakkaiden tarpeet ja odotukset muuttuvat jatkuvasti. Verkkosivut ja niiden chat-palvelut on pidettävä ajan tasalla, jotta ne voivat tarjota parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Tämä vaatii testaamista, palautteen keräämistä ja tilastollisten työkalujen hyödyntämistä, jotta asiakaspolut voidaan optimoida eri toimialoille ja organisaatioille sopiviksi.

Miten Soldem yhdistää teknologian ja ihmisten vahvuudet asiakaspalvelussa?

Soldem yhdistää teknologian ja ihmisten vahvuudet räätälöimällä myynnillisen asiakaspalvelun ratkaisuja, jotka sopivat kumppanin asiakaskunnalle. Tämä tarkoittaa, että teknologiaa käytetään tukemaan ihmisten työtä, ei korvaamaan sitä. Näin voidaan varmistaa, että asiakaskohtaamiset ovat mahdollisimman tehokkaita ja tuottavat parhaan lopputuloksen sekä asiakkaalle että yritykselle. Asiakaspalvelukanavissa saadaan erittäin tärkeää tietoa siitä, miten yrityksen strategia toimii ja tulisiko sitä muuttaa.

Soldemin myynnillisen asiakaspalvelun yksi tärkeimmistä kivijaloista on kumppanin kanssa rakennettu yhteistyömalli, jossa asiakaspalvelukanavissa tuotetaan suoran myynnin ja asiakaskokemuksen lisäksi päivittäin arvokasta tietoa kumppanille ja osallistutaan kumppanin liiketoiminnan kehittämiseen.

Tarvitseeko yrityksesi apua myynnin vauhdittamiseen ja asiakaspalvelun laadun kasvattamiseen? Tutustu palveluumme!