Itsensä kehittäminen avaimena onnistumiseen

Myyntitaidot- juttusarjassa Soldemin työntekijät kertovat omia näkemyksiään siitä, miksi myyntityön tekeminen on hyödyllistä, ja missä muualla työssä opittuja taitoja voi käyttää. Tamperelainen Jutta on työskennellyt useamman vuoden Soldemilla yritysmyynnin parissa.

Työskentelen Soldemilla myyjänä. Minulla oli aluksi ennakkoluuloja myyntityötä kohtaan, mutta tänne tullessani huomasin nopeasti, että työ on hyvin erilaista kuin mitä olin kuvitellut. Hyvän perehdytyksen ansiosta työn oppiminen on ollut helppoa, sillä se koostuu pääasiassa asiakkaille soittamisesta ja sopimusten tekemisestä. Täällä ilmapiiri on hyvä, ja asiat hoidetaan kunnolla, mikä tekee työskentelystä mukavaa.

Meillä on Soldemilla jatkuvasti hyvä kisailun meininki päällä, sillä meillä on kuukausittain erilaisia kilpailuja, jotka liittyvät tietyn tuotteen myyntiin tai yleiseen tulokseen. Kun ympärillä olevat ihmiset tsemppaavat toisiaan ja tekevät hyvää tulosta, itsekin motivoituu. Tuloksia saa parhaiten aikaan pitkäjänteisellä työllä, sillä hyvät tulokset ylläpitävät myynnin flow-tilaa. Kun onnistumisia alkaa tulla monta peräkkäin, ne tuntuvat aina todella kivoilta.

Uudella asenteella jokaiseen päivään

Aloitan aamuni reippaalla työotteella ja suunnittelen heti päivän kulun, jotta iltapäivälle ei tulisi liiallista painetta. En ole aamuihminen, mutta asennoidun paremmin uuteen päivään aloittaessani työt aikaisemmin. Jokainen päivä on aloitettava puhtaalta pöydältä, vaikka edellinen päivä olisi mennyt huonommin; sen ei pidä antaa vaikuttaa uuteen päivään. Vastoinkäymiset on hyvä nähdä haasteina, joita kehittää jatkossa.

Tykkään työskennellä toimistolla, sillä silloin pysyn paremmin kiinni rutiineissa ja pääsen näkemään työkavereita. Toimistolla työskentelyssä on myös se etu, että se auttaa luomaan selkeän eron työn ja vapaa-ajan välille. Vapaalla saan arkeeni vaihtelua salitreeneistä, kun taas töissä saan ajatuksia muualle työkavereiden seurassa rentoutuen ja pelaten, jolloin on mukavampaa jatkaa työskentelyä. Pidämme töissä halukkaille muutaman kerran viikossa tiimistoppia tiimihengen nostattamiseksi, jossa käydään läpi tiimin sisäisiä asioita sekä työkavereiden kuulumisia.

Myyntityössä on paljon vaikutusmahdollisuuksia

Monipuolisesta työkokemuksesta on hyötyä, sillä silloin oppii näkemään millaisesta työstä itse tykkää. Olin aikoinaan tehdastöissä Atrialla, jossa työvuorot olivat tarkasti ennalta määritellyt ja työ oli hyvin rutiininomaista. Nämä ominaisuudet näkyvät monessa muussakin työssä, mutta myyntityö poikkeaa näistä melko paljon.

Myyntityössä omaan palkkaan voi vaikuttaa tekemällä hyvää tulosta. Tulospaine on läsnä jokaisessa päivässä, joka tekee työstä mukavan haastavaa. Liukuva työaika on myyntityössä tärkeää, sillä myynnillisesti huonompana päivänä on mahdollisuus lähteä aikaisemmin töistä ja välttää turhautumisen tartuttamista muihin.

Tässä työssä työ on otettava tosissaan ja haluttava aidosti tehdä tulosta, jotta voi onnistua. Onnistumisia tulee silloin, kun on valmis kehittämään itseään poistumalla omalta mukavuusalueeltaan. Parhaiten kehittymistä tapahtuu, kun ottaa muilta neuvoja vastaan ja hyödyntää niitä myös käytännössä.