Myyntityön ennakkoluulot

Sanotaan tämä nyt ihan suoraan – toimialaamme myyntiä kohtaan on runsaasti ennakkoluuloja ja -asenteita. Moni muodostaa käsityksensä joko omakohtaisten kokemustensa tai vaikkapa tutulta kuulemansa myyntitapahtuman perusteella. Monista näistä käsityksistä löytyy totuuden siemen, mutta kaikki eivät kuitenkaan ole niin mustavalkoisia. Keräsimme kymmenen kappaletta tyypillisimpiä stereotypioita ja ennakkoluuloja puhelimitse tehtävää myyntiä kohtaan ja pohdimme niitä auki tässä kirjoituksessa.

Myyntityö on epärehellistä

Oikein ja väärin. Kyseessä on todellinen ilmiö, mutta koko alaa ei voida niputtaa tällaiseen yleistykseen. Lukuisat ammattitaitoiset myyjät noudattavat alansa laatustandardeja ylpeästi, ja myös monet yritykset ovat kehittäneet toimintaperiaatteita säätelemään myyntikäytäntöjään. Lisäksi vuoden 2023 alussa astui voimaan puhelin- ja kotimyyntisääntelyn uudistus, jonka tarkoitus on puuttua epärehellisten myyjien toimintaan.

Myyjät ovat aina ylospäinsuuntautuneita ja rohkeita tyyppejä

Väärin. Myyjät tarvitsevat tiettyjä sosiaalisia taitoja menestyäkseen, mutta ei ole totta, että he olisivat syntyjään aina sosiaalisia ja rohkeita ekstrovertteja. Todellisuudessa myyjien persoonallisuudet vaihtelevat suuresti. Jotkut voivat olla ulospäinsuuntautuneita ja sosiaalisesti lahjakkaita, toiset taas maltillisempia introvertteja, jotka pärjäävät silti loistavasti myyntityössä. Myynnissä menestymiseen tarvitaan muitakin taitoja, kuten kykyä kuunnella, olla läsnä ja ymmärtää asiakkaan tarpeita. Aidot, onnelliset kohtaamiset ja hyvät neuvottelutaidot ovat hyvän myyjän a ja o!

Myyjille kommunikointi on aina luonnollista ja helppoa

Väärin. Kommunikointi on myyjien arjessa tärkeä osa, mutta ei kuitenkaan ole totta, että se olisi helppoa ja luonnollista kaikille. Jotkut myyjät toki ovat luonnostaan hyviä kommunikoimaan, mutta monet joutuvat aktiivisesti kehittämään taitojaan ja harjoittelemaan pärjätäkseen myyntityössä. Asiakaskohtaamisissa on usein tarpeen kommunikoida monimutkaisia asioita mahdollisimman yksinkertaisesti ja helppotajuisesti, kuten tuotteiden ominaisuuksia, ja käsitellä reklamaatioita. Tämä edellyttää laadukasta viestintää, joka on selkeää ja ymmärrettävää asiakkaalle. Myyjien on oltava tarkkoja myös äänensävystään, sillä iloisuus ja innostus tarttuvat!

Puhelimessa myyminen on tuputtamista ja tunkeilevaa

Oikein ja väärin. Puhelimitse myynti on laadukasta, mikäli sitä tuottava yritys niin haluaa. Puhelin on tärkeä ja ajankohtainen kanava tavoittaa asiakkaita ja esitellä heille uusia tuotteita tai palveluita, ja se voi olla hyvinkin tehokasta, kun sitä tehdään oikein. Hyvät myyjät saavuttavat asiakkaan huomion ja herättävät kiinnostuksen tuotetta tai palvelua kohtaan. He pyrkivät aidosti selvittämään asiakkaan tarpeet ja tarjoamaan hyödyllisiä tuotteita, jotka vastaavat näitä tarpeita. Huono myynti ei myöskään riipu myynnin kanavasta – myös kasvotusten myynnissä tapahtuu heikkolaatuista myyntityötä. Etämyynnin etuna on, että puhelin- tai viestikeskustelut jäävät vastuullisilla toimijoilla talteen, mikä turvaa myös asiakasta.

Myyjät käyttävät kyseenalaisia taktiikoita ja silmänkääntötemppuja

Oikein ja väärin. Kuten kaikissa ammateissa, yksilöt itse lopulta päättävät toimintatyylistään, ja myös yrityksen kulttuurilla ja johdolla on suuri merkitys. Iso osa myyjistä käyttää rehellisiä myyntitekniikoita, joiden tarkoitus on auttaa asiakasta tekemään tietoinen päätös tuotteen tai palvelun ostamisesta. Hyvät myyjät pyrkivät selvittämään asiakkaan tarpeet ja tarjoamaan tuotteita näihin tarpeisiin. Vaikka jotkin myyjät saattavat käyttää kyseenalaisia myyntitaktiikoina, niitä ei yleisesti hyväksytä, ja niitä pyritään välttämään aktiivisella laaduntarkkailulla, kuten puhelunkuunteluilla ja chatviestien lukemisella. Myyjien toimintaa valvotaan sisäisesti myös ulkopuolisten tahojen, kuten vakuutusmyynnissä finanssivalvonnan puolesta, jotta toiminta pysyy aina tasalaatuisena. On myös hyvä muistaa, että kuluttajalla on aina oikeus kieltäytyä kaupasta, ja hyvät myyjät kunnioittavat tätä päätöstä.

Myyjäksi synnytään

Väärin. Jotkut ihmiset saattavat luonnostaan olla sosiaalisesti lahjakkaita, mutta myyntitaidot ovat aina pääasiallisesti opittavia taitoja. Hyvät ja motivoituneet myyjät kehittävät myyntitaitojaan koulutuksen, kokemusten ja käytännön harjoitteiden avulla. He opettelevat kuuntelemaan asiakasta ja luomaan positiivista ilmapiiriä. Myyjän persoonalla voi myös olla merkitystä myynnin menestyksen kannalta, mutta näitä ominaisuuksia, kuten itsevarmuutta, rohkeutta ja sosiaalisuutta, voi myös kehittää. Myyjän työ vaatii lisäksi empatiaa ja kykyä asettua asiakkaan asemaan. Ihminen ratkaisee!

Puhelinmyyjien työ on kaikissa yrityksissä samanlaista

Väärin. Alalla on paljon vaihtelua, ja esimerkiksi provisio- ja palkkamalleissa voi olla suuriakin eroja. Osa työnantajista noudattaa alansa työehtosopimusta, joka tuo työntekijälle varmuutta ja helpottaa työntekijän asemaa työsopimusta neuvotellessa. Myös työskentelyajoissa voi olla poikkeavuuksia. Näistä asioista kannattaakin kysyä jo työhaastatteluun tullessa haastattelijalta.

Puhelinmyynti on vanhentunut kanava, eikä toimi enää tehokkaasti

Väärin. Puhelin myyntikanavana on edelleen yksi tehokkaimmista tavoista saavuttaa asiakas henkilökohtaisesti ja välittömästi. Tämä mahdollistaa monesti paremman myyntituloksen kuin muut kanavat. Hyvät myyjät kartoittavat asiakkaan tilanteen huolellisesti, tuovat esiin myymiensä tuotteiden tai palveluiden hyötyjä ja toimivat jokaisessa kohtaamisessa ratkaisukeskeisesti.

Ihmiset suhtautuvat puhelimitse tehtävään myyntiin vihamielisesti

Väärin. Vain todella pieni prosentti tavoiteltavista asiakkaista pahastuu myyjän soittaessa. Moni kieltäytyy kaupoista kohteliaasti, ja suuri osa haluaa kuulla, mitä myyjällä on sanottavanaan. Kun myyjä toimii eettisten periaatteiden mukaisesti, on myymästä palvelustaan aidosti innoissaan ja haluaa auttaa asiakasta aidosti, ovat keskustelut lähes aina miellyttäviä, onnellisia kohtaamisia.

Kenestä tahansa voi tulla hyvä myyjä

Oikein! Jos sinua edes orastavasti kiinnostaa myyntityö ja se, miten sitä tehdään laadukkaasti, me olemme täällä Soldemilla valmiita vastaamaan kysymyksiisi. Meillä luodaan onnellisia kohtaamisia yhteistyön voimin.