Keskustelun tarve on lisääntynyt – kuinka olemme edistäneet avointa keskustelukulttuuria?

Ukrainan sota on nostanut keskustelutarvetta työpaikoilla. Otimme jo pari vuotta sitten käyttöön Puhu mulle -tapaamiset, joissa henkilöstölle tarjotaan tukea matalalla kynnyksellä. Nyt olemme kevään aikana järjestäneet lisäksi koko työyhteisölle yhteisiä keskusteluhetkiä maailmantilasta, mikä on koettu toimivaksi malliksi.

Olemme huomanneet, että toimiva keskustelukulttuuri auttaa työntekijöitä vaikeina aikoina. Pian Ukrainan sodan syttymisen jälkeen Soldemin työntekijöiltä alkoi kuulua avunpyyntöjä, ja huoli maailmantilasta vaikutti myös työntekoon. Soldemin johdossa reagoitiin nopeasti.

– Kenelläkään meistä ei luonnollisesti ollut suoranaisia ratkaisuja ihmisten huolestuneisuuteen, mutta päätimme luottaa tässäkin tilanteessa keskustelun voimaan. Sovimme työntekijöiden kanssa, että varataan kalenteriin aluksi kaksi yhteistä keskusteluaikaa viikossa. Aika rajattiin puoleen tuntiin, koska aavistelimme, että muuten voimme päätyä liian syviin vesiin isolla porukalla. Kesto osoittautui sopivaksi, Soldemin toimitusjohtaja Veera Lehtismäki kertoo.

Maailmanmyllerryskeskusteluiksi nimetyt, etäyhteyksillä toteutetut hetket olivat avoimia kaikille, jotka halusivat purkaa mieltä painavia asioita työkavereilleen.

– Ihmiset kertoivat avoimesti ja rohkeasti peloistaan sekä omista taustoistaan. He halusivat myös auttaa muita ympärillään. Etenkin miehet ovat olleet aktiivisia kertomaan ääneen omia ajatuksiaan, kun siihen annetaan selkeästi tällainen tila ja lupa. Vaikutus on näkynyt nopeasti työpaikan tunnelmassa positiivisella tavalla. Heille, jotka kaipaavat enemmän, olemme tarjonneet henkilökohtaisia Puhu mulle -keskusteluita, sanoo Lehtismäki.

Matalan kynnyksen keskustelumalli nuorten tukena

Valtaosa Soldemin työntekijöistä on nuoria aikuisia, ja nuorten kasvavat mielen hyvinvoinnin haasteet ovat näkyneet Soldemilla jo vuosien ajan. Pandemia-aika pahensi mielenterveysongelmia, sillä esimerkiksi Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n ja MTV:n kyselyn mukaan neljä viidestä nuoresta koki hyvinvointinsa heikentyneen korona-aikana. Ukrainan kriisi heti perään kasvatti murheiden määrää vielä lisää.

Soldemilla keskitytään tukemaan työuransa alussa olevia eri tavoin sekä rakentamaan hyvää johtamis- ja keskustelukulttuuria. Tärkeä osa kokonaisuutta on Puhu mulle -malli. Sen tavoitteena on tarjota työntekijöille mahdollisuus purkaa askarruttavat ja mieltä vaivaavat asiat nopeasti ja luottamuksellisesti yrityksen omalle Puhu mulle -keskustelijalle. Keskustelijoita on koulutettu tähän mennessä viisi, ja heiltä voi varata jutteluajan nopealla aikataululla.

– Juttelut toimivat hyvin muun muassa sellaisissa tilanteissa, kun arki vähän tökkii, mutta ei kaadu vielä päälle. Uusille työntekijöille varaamme aina Puhu mulle -ajat, jotta malli tulee heille tutuksi ja luottamus puhua kasvaa. Positiivista on se, että nuoret kertovat hyvin avoimesti mieltään painavista asioista, ja siksi niihin on mahdollista myös puuttua, keskustelutiimiä vetävä ja Soldemin Puhu mulle -mallia rakentanut Johanna Lehtinen avaa.

”Kohtaaminen ja kuuntelu saattavat riittää”

Soldemin yhteistyökumppani, työterveysyritys Heltti on auttanut mallin rakentamisessa ja etenkin keskustelutiimin valmentamisessa.

– Olemme eläneet poikkeuksellisia aikoja jo pari vuotta. Koronan mukanaan tuoma eristäytymisen vaade sekä Ukrainan sotaan liittyvät huoli ja epävarmuus ovat koetelleet ihmisten jaksamista toden teolla. Monet meistä viettävät töissä kolmasosan päivästä, joten ei ole yhdentekevää, miten työnantaja kohtaa huolestuneen, ahdistuneen tai pelokkaan työntekijän. Työnantaja voi mahdollistaa työntekijöille keskustelutuokioita mieltä painavista asioista joko tiimeittäin tai kahden kesken. On tärkeää, että yrityksessä on valmiudet reagoida nopeasti, jos työntekijän mielialassa, jaksamisessa, käyttäytymisessä tai työkyvyssä tapahtuu muutoksia, toteaa Heltin työterveyspsykologi Johanna Ojala-Oksala.

– Soldemin lanseeraamat Puhu mulle -keskustelut ovat hyvä esimerkki matalan kynnyksen keskusteluiden tarjoamisesta. Soldem on näyttänyt, että pienemmissä asioissa puhumaan rohkaiseminen, kohtaaminen ja kuuntelu saattavat riittää avaamaan mielensisäisiä solmuja. Keskustelutilanne mahdollistaa myös työntekijän ohjaamisen esimerkiksi työterveyshuoltoon, jos tilanne on hankala ja monisyinen.

Soldemin vinkit: edistä avointa keskustelukulttuuria

  1. Ylimmän johdon esimerkki avoimesta keskustelutyylistä viestittää koko henkilöstölle, että avoimet keskustelut nähdään aidosti arvokkaana asiana.
  2. Rohkeus kohdata toinen ihminen, oli hänellä mitä tahansa kerrottavaa, on tärkeä kaikkia esihenkilöitä koskeva taito.
  3. Avoimet keskustelut ovat oleellinen osa johtamiskulttuuria. Niitä ei kannata ulkoistaa ulkopuolisille tai muuten irrottaa kauaksi muista johtamisrutiineista.
  4. Avoin keskustelukulttuuri edellyttää luottamusta työyhteisöön. Mieti, mitkä asiat omassa organisaatiossasi rikkovat tai edistävät luottamuksen rakentumista.
  5. Keskusteluille täytyy rakentaa selvät raamit ja rutiinit sekä varata aika kalenterista.
  6. Keskustelumallit on hyvä tuoda osaksi uusien työntekijöiden alkuperehdytystä. Silloin ne nähdään yhtä tärkeänä työasiana kuin muutkin koulutettavat asiat.