Myyntityö kasvatti rohkeutta lähteä johtamisen polulle

Olen aina ollut ujo, epävarma ja vältellyt keskipisteenä olemista. Esitelmien ja puheiden pitäminen on ollut vaikeaa ja jännittävää. Olen kammonnut tunneilla viittaamista, koska pelkäsin vastaavani väärin. En ole ollut oppilaskuntatoiminnassa tai järjestämässä tapahtumia kouluaikoina. Olen silti tullut hyvin toimeen ihmisten kanssa. Tiimityö on ollut minulle helppo ja mukavin tapa toimia. 

Olen myös kokenut, että minun tulee itse ansaita paikkani omilla ansioillani. Ei riitä, että joku muu on sitä mieltä. Ensimmäinen kokemukseni tästä oli, kun pelasin jalkapalloa ja minut valittiin joukkueen kapteeniksi. Koin silloin aidosti olevani hyvä ja ahkera pelaaja, olin valmis tekemään töitä joukkueen eteen ja halusin auttaa joukkuetta onnistumaan. Kapteenina olo tuntui minusta itsestänikin luontevalta ja ansaitulta.  

Erilaisia johtajia

Työelämästä ja omista lähijohtajista minulla on kunnollinen kokemus vasta aikuisiältä. Ensimmäinen työpaikkani opetti minulle, millaista huono lähijohtamistyö voi pahimmillaan olla, ja millaiseen olotilaan se voi työntekijän johtaa. Päätin sieltä vaihtaa työpaikkaa ja päädyin Soldemille, joka tunnettiin tuolloin nimellä Suomen Telecenter. Tarkoitukseni oli tulla töihin vain siksi aikaa, kunnes löydän uuden työpaikan. Viisi vuotta myöhemmin, täällä ollaan edelleen ja kertaakaan en ole muita työpaikkoja etsinyt. Soldem on opettanut minulle, mitä hyvä lähijohtaminen voi parhaimmillaan olla, ja kuinka paljon lähijohtaja ja työyhteisö vaikuttavat työntekijän hyvinvointiin.  

Epävarmuudesta onnistumisiin

Myynti oli minulle aluksi todella vaikeaa. Olen ihminen, joka haluaa tehdä asiat aina loppuun asti ja yrittää parhaansa. En halua olla huono. Tämä itsessään tietysti vei minua hyvin eteenpäin, mutta sain lisäksi paljon apua ja tukea omilta lähijohtajiltani; oli koko ajan sellainen olo, että minuun uskotaan ja minua arvostetaan. Kehityin myynnissä, mutta samaan aikaan myös itsevarmuuteni alkoi kehittyä. 

Pääsin tiimin kapteeniksi, kun olin saanut oman myyntini kulkemaan ja näyttänyt olevani ahkera ja vastuuntuntoinen työntekijä. Tällöin en kuitenkaan itse kokenut ansaitsevani paikkaani, koska en ollut omasta mielestäni tarpeeksi hyvä myyjä ja olin ollut töissä vähemmän aikaa kuin iso osa tiimini jäsenistä. Tästä syystä en onnistunut kapteenin paikalla kovin hyvin. Oma epävarmuuteni ja jatkuva epäilys osaamisestani johtivat siihen, että en onnistunut olemaan hyvä kapteeni kenellekään. En tässä vaiheessa ollut vielä valmis. Tämä kokemus kuitenkin herätti minussa kipinän. Aivan kuin jalkapalloaikoinani, olin edelleen tiimipelaaja: olin valmis tekemään tiimin puolesta töitä ja ottamaan vastuuta. Seuraavalla kerralla halusin olla valmis. Tällöin myös tiimipäälliköksi eteneminen nousi ensimmäistä kertaa omaksi tavoitteekseni. 

Myynti kehittää taitoja

Soldemilla ollessani koin oman elämäni tähän mennessä vaikeimmat ja raskaimmat kokemukset. Vaikka nämä olivatkin työn ulkopuolisia asioita, omilta lähijohtajiltani saama apu ja tuki olivat yksiä suurimmista asioista, miksi selvisin niistä asioista niin hyvin kuin selvisin. Tässä välissä olin saanut myös paljon lisää kokemusta myynnistä ja myynnin valmentamisesta. Minut valittiin uudestaan tiimin kapteeniksi, ja tällä kertaa koin aidosti ansainneeni paikkani ja olevani paljon valmiimpi tehtävään. Hieman myöhemmin siirryin kesätiimin vetäjäksi ja kesän jälkeen perehdyttäjäksi. Itsevarmuuteni kehittyi koko ajan. Vaikka ihmisten edessä puhuminen ja esillä oleminen ei ollut minulle luontaista tai helppoa, tässä yhteydessä nautin siitä ja siitä tuli koko ajan helpompaa. Itsevarmuuden kehitys näkyi töissä, mutta se heijastui myös vapaa-aikaan ja henkilökohtaiseen elämääni. Isoin asia oli se, että olin Soldemilta saanut niin paljon ja kehittynyt itse todella paljon niin myynnissä, kuin ihmisenäkin, että halusin myös itse välittää omalta osaltani tätä eteenpäin. Halusin auttaa myös muita kehittymään ja kehittämään itseään ja kokemaan saman hyvän lähijohtamistyön kokemuksen, minkä itsekin olin saanut. 

Perehdyttäjän paikalta siirryin edelleen tiimipäälliköksi, eli sain oman tiimin johdettavakseni. Tämä oli itselleni iso saavutus ja onnistuminen. Tiimipäälliköksi pääseminen oli ollut oma tavoitteeni jo ensimmäisestä kapteeninimityksestä asti. Silti oli hyvä, että tähän asemaan pääsyyn meni pidempi aika. Ehdin kehittää itseäni kunnolla sillä välin. En olisi ollut valmis yhtään aikaisemmin, enkä olisi itse kokenut ansaitsevani paikkaa. Olisi käynyt niin kuin ensimmäisen kerran, kun olin kapteenina. Nyt tiesin, että pystyn lähijohtamistyötä tekemään ja olin ehtinyt myös kehittämään omaa itsevarmuuttani entistä paremmaksi. Vieläkään en tietenkään ole valmis ja kehitettävää löytyy edelleen, mutta nyt tiedän osaavani ja pystyväni tekemään tätä työtä.