Asiakaspalvelusta tuottava myyntikanava

Asiakaspalvelukanavissa kohdataan päivittäin asiakkaita ja tehdään ratkaisuja, joilla koko asiakasyritys joko kehittyy tai taantuu. Usein myydään myös tuotteita tai palveluita, joiden avulla yrityksen liikevaihto kasvaa. Myynnillä halutaan lisäksi kasvattaa asiakaskuntaa ja onnistua pitämään nykyiset asiakkaat tyytyväisenä. Asiakaspalvelua, joka täyttää edellä mainitut tavoitteet, kutsumme Soldemilla myynnilliseksi asiakaspalveluksi.

Myynnillisen asiakaspalvelun perustavanlaatuinen tehtävä on kasvattaa asiakasyrityksen arvoa näkemällä jokainen kohtaaminen asiakkaan kanssa mahdollisuutena.

Asiakaspalvelun tuottavuuden kasvattaminen kumppanin avulla

Asiakaspalvelukumppanin kanssa sovitut yhteistyömallit varmistavat, että arvokkaat kohtaamiset asiakkaidesi kanssa ovat brändisi ja strategiasi mukaisia. Soldemin myynnillisen asiakaspalvelun yksi tärkeimmistä kivijaloista on kumppanin kanssa rakennettu yhteistyömalli, jossa asiakaspalvelukanavissa tuotetaan suoran myynnin ja asiakaskokemuksen lisäksi päivittäin arvokasta tietoa kumppanille ja osallistutaan kumppanin liiketoiminnan kehittämiseen.

Onnelliset etäkohtaamiset mahdollistavat tuloksia

Myynnillinen asiakaspalvelu ei ole vain ongelmanratkaisua – se on mahdollisuus luoda asiakkaalle hyvää asiakaskokemusta ja samalla edistää yrityksen myyntiä. Myynnillinen asiakaspalvelija ei ainoastaan vastaa kysymyksiin ja ratkaise ongelmia vaan luo asiakkaalle lisäarvoa hyödyntämällä yrityksen eri tuotteita ja palveluita.

Soldemilla tätä win-win -mallia kutsutaan onnelliseksi etäkohtaamiseksi, ja se toimii punaisena lankana kaikissa asiakaskohtaamisissa.

Kun Soldemin tuottamaan asiakaspalveluun tulee yhteydenotto esimerkiksi laskun tai palvelun lopettamisen takia, 50 % asiakkaista ostaa lisää!

Haluatko saada asiakaspalvelustasi tuottavan myyntikanavan? Lue lisää palvelustamme täältä.