Kumppaniksi näkemystä ja tuloksekasta tekemistä

Soldemin asiakkaan näkökulma, Ville Nuutinen Fortum:

”Yhteistyömallimme poikkeaa valtavirrasta – teemme työtä yhdessä joka päivä tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskiössä on asiakas, jonka eteen teemme päivittäin kaikkemme. Soldemin johtamiskulttuuri on ratkaisukeskeinen, avoin sekä nuorekkaan rento. Työnteko on tehokasta ja motivoivaa. Tämä tukee yhteistä päämäärämme – tuottaa parasta mahdollista asiakaspalvelua, joka hurmaa asiakkaamme vuoden jokaisena päivänä.

Yhteistyökumppanina Soldem haluaa ymmärtää olemassa olevia toimintamalleja ja tavoitteita – yhdessä tekemisen kautta luodaan, toteutetaan ja kehitetään parhaita toimintamalleja, pitäen asiakkaan aina kaiken toiminnan keskiössä. Parhaiden toimintamallien jakaminen tapahtuu yhteisissä foorumeissa – aina organisaation yhteistä etua ajatellen. Myös nykytilaa uskalletaan haastaa jatkuvasti – järkevästi eteenpäin pyrkien.

Toimintaympäristön ymmärrys vaatii organisaation operatiiviselta johdolta jatkuvaa ja ennakoivaa reagointia sekä avointa kanssakäymistä läpi organisaation. Herkkyys reagoida on avaintekijä menestykselle. Tiedon jakamisen halu on yhteinen ja henkilöstön ammattiosaamisen lisääminen vahvistaa yhteistyötämme. Henkilöstön sitoutuneisuus on avainroolissa ja esimiesten halu auttaa jokaista tekijää menestykseen tekee meistä vahvoja. Luottamus ja motivaatio vievät meitä eteenpäin.

Muutos on asia, jonka on tapahduttava, muuten emme pääse eteenpäin, emmekä kehity. Soldem tarjoaa aktiivisesti ratkaisuehdotuksia, huomioiden aina yhteisen tahtotilan tavoitteiden saavuttamiseksi.”Soldemin tavoitteena on asiakkaan menestys 

Parhaat kykymme pääsevät esiin tiiviissä, syvässä ja laajassa yhteistyössä asiakkaidemme kanssa: Mitä paremmin ymmärrämme asiakkaamme tavoitteet ja tunnemme toisemme, sitä paremmin pystymme mahdollistamaan asiakkaidemme menestyksen. Tästä on todisteena hyvin pitkään ja katkeamatta jatkuneet asiakkuutemme, joita olemme saaneet laajentaa ja syventää tasaisesti vuosien varrella.    

Kilpaillulla kentällä toimivat asiakkaamme hyötyvät siitä, että tarjoamme muun muassa arvokasta tietoa ja näkemyksiä loppuasiakkaiden kohtaamisista. Vaikka muun muassa digitalisaatio ja markkinatilanteiden muutokset ovat muuttaneet ympäristöämme merkittävästi, ihmisten perustarpeet ja toimintamallit eivät ole muuttuneet. Tarvitsemme edelleen turvallisuutta, sopivaa haastamista ja tunnetta kehittymisestä. Tältä pohjalta on mahdollista tehdä hyvää tulosta ja reagoida ketterästi muuttuviin tilanteisiin sekä tarjota myös kokonaan uusia tapoja kehittää myynnillistä asiakaspalvelua ja myyntiä.

Myynti + Data

Rakennamme näkemystä kenttätyöstä kehittääksemme kaikkien päivittäistä työtä ja toimintaa yleisesti. Lisäksi hyödynnämme paljon data-analytiikkaa. Konkreettisia esimerkkejä näkemyksellisyydestä voidaan poimia meidän Fortumin myynnillisestä asiakaspalvelustamme.

Tärkeimpiä hankkeitamme on ollut lähijohtamisen kehittäminen. Hankkeessa tutkimme, millainen lähijohtaminen vie henkilöstön mahdollisimman korkean motivaation tilaan. Aihe oli tärkeä, koska korkea motivaatio synnyttää pitkäkestoisia ja tuottavia työsuhteita. Tutkimuksessa selvinneet johtamiskeinot ja motivaation vaihtelua selittävät tekijät käytiin yhteistyökumppanimme Fortumin kanssa läpi, jotta johtamista voidaan kehittää kaikissa toimipisteistä ja menestyksestä saataisiin yhteistä.

Toisena tärkeänä hankkeena mainittakoon tutkimus, jossa pyrimme selvittämään miten henkilöstön korkeat myyntitulokset vaikuttavat loppuasiakkaidemme asiakastyytyväisyyteen. Tutkimus tuotti erittäin tärkeää tietoa toiminnan kestävyydestä. Asiakaskokemuksen liiketoiminnalliset hyödyt konkretisoituvat usein pitkällä aikajänteellä, mutta jos negatiivisiin kokemukseen ei puututa, haitat kumuloituvat päivä päivältä.     

Kirjoittajat

Anton Hyseni
Asiakkuuspäällikkö
Soldem

Veera Lehtismäki
Toimitusjohtaja
Soldem


Soldem tuottaa Myynti + Data -tapahtuman 26.11. klo 9-12 yhteistyössä Wave-asiakaspalveluverkoston ja QualityDeskin kanssa. Tilaisuudessa syvennytään organisaation sujuvaan yhteistyöhön ja siilojen häivyttämiseen, lähijohtajuuteen, huippumyyjän ominaisuuksiin, päätöksentekoon sekä laadunvarmistukseen Soldemilla ja QualityDeskillä. Tutustu päivän ohjelmaan ja ilmoittaudu tapahtumaan tästä.