Tiedote: Soldemin toimitusjohtaja vaihtuu

Soldem haluaa kiittää lämpimästi Veera Lehtismäkeä hänen panoksestaan toimitusjohtajana kuluneiden seitsemän vuoden aikana. Lehtismäki jää pois toimitusjohtajan tehtävästä, mutta pysyy edelleen Soldemin osakkaana.

Uutena Soldemin toimitusjohtajana aloittaa myynti- ja asiakkuusjohtaja Anton Hyseni, joka on työskennellyt Soldemilla vuodesta 2013 lähtien.

Soldem tavoittelee asemaa myynti- ja asiakaspalveluratkaisujen edelläkävijänä

Soldem on menestyksekkäästi kehittänyt ja optimoinut erilaisia asiakaskohtaamismalleja, valmennuskäytäntöjä ja johtamismalleja vuosien varrella. Tämän lisäksi Soldem on sitoutunut tarjoamaan henkilöstölleen ympäristön, jossa jokainen voi aidosti kehittyä ylittämään asiakkaan odotukset. Nämä tekijät tulevat muodostamaan kilpailuedun myös tulevaisuudessa.

Anton Hyseni korostaa, että keskiössä ovat Soldemin ammattilaiset, jotka luovat päivittäin laadukkaita asiakaskohtaamisia ja toteuttavat kumppaneiden asiakasstrategioita.

”Henkilöstö, kumppanit ja jatkuvan parantamisen kulttuuri. Kaiken keskiössä tulee olla Soldemin ammattilaiset, jotka luovat päivittäin laadukkaita asiakaskohtaamisia ja toteuttavat kumppaneidemme asiakasstrategioita. Soldemin tulee jatkossakin olla kumppani, jonka menestyvä yritys tarvitsee rinnalleen.”

Kilpailutilanteen kiristyessä yritykset panostavat entistä enemmän omien asiakaspolkujensa kehittämiseen. Soldemilla ymmärretään tämän tarpeen merkitys, ja yritys on sitoutunut tarjoamaan markkinoiden parhaita etäkohtaamisia kanavasta riippumatta.

”Tulemme tulevaisuudessa investoimaan ratkaisuihin, jotka hyödyttävät nykyisiä sekä mahdollisia tulevia kumppaneitamme. Nykyinen liiketoimintamallimme, jossa kumppanuuden ympärille rakennetaan osaava ja ammattitaitoinen kumppanitiimi, on osoittautunut toimivaksi, ja pystymme todistetusti luomaan lisäarvoa loppuasiakkaille. Tämän vaaliminen ja jatkokehittäminen tulee olemaan Soldemille jatkossa entistäkin tärkeämpää.”

Toimitusjohtaja korostaa yhteistyön merkitystä kumppaneiden kanssa. Soldem sitoutuu ylläpitämään vahvoja yhteistyörakenteita, jotka mahdollistavat ketterän toiminnan ja markkinoiden parhaan vaihtoehdon tarjoamisen kumppaneille.

”Minua motivoi ja innostaa keskustelut kumppaneidemme kanssa, jotka ovat omien toimialojensa edelläkävijöitä. Soldem tulee jatkossakin pitämään huolta yhteistyörakenteista, joiden avulla pysymme lähellä kumppaneidemme strategista näkemystä. Näin pystymme muokkaamaan aina toimintaamme ketterästi ja olemaan markkinoiden paras vaihtoehto kumppaniksi.”

Soldem vastaa muuttuvaan toimintaympäristöön tehostamalla omaa tuottavuuttaan

Soldem keskittyy yksinkertaistamaan ja tehostamaan prosessejaan sekä nostamaan tiimit kumppaniyhteistyön keskiöön. Tavoitteena on tarjota motivoiva työympäristö ja mahdollistaa tuloksen ja lisäarvon tuottaminen.

Teknologian rooli myynnissä ja asiakaspalvelussa korostuu, ja Soldem seuraa kehitystä yhteistyössä teknologiakumppaneidensa kanssa. Hyseni kuitenkin painottaa, että johtava asema ei synny ilman osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Siksi Soldem panostaa jatkossakin henkilöstön koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen.

Kesän aikana Soldem kirkastaa strategiaansa, jossa keskiössä ovat kumppanit ja henkilöstö. Tavoitteena on nousta johtavaksi myynti- ja asiakaspalveluratkaisujen tarjoajaksi seuraavan strategiakauden aikana.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja, Anton Hyseni

anton.hyseni(a)soldem.fi

044 998 8069