Soldemin matka kohti menestyksekästä yhteistyötä | Soldem

Soldemin matka kohti menestyksekästä yhteistyötä

Yhteistyöstä yritysten ja yksilöiden menestystekijä!

”Could we invent a more powerful, more soulful, more meaningful way to work together, if only we change our belief system?” Tällä Frederic Lalouxin lausahduksella alkoi oma syvällisempi matkani siihen, miten ja miksi yhteistyötä kannattaa lähteä edistämään yrityksissä. Teoriaan syventyminen vei minut mitä mielenkiintoisempiin tutkimuksiin aiheen ympärillä ja käytännön tutkimus omassa yrityksessäni Soldemilla taas laittoi kohtaamaan monta oikean arjen haastetta ja pähkinää, joita on ratkaistava matkan varrella. Yhteistyötä edistämään lähtevälle ihmiselle annan oman kokemukseni perusteella seuraavat vinkit matkaan:

  • Jos haluat vaikuttaa itse muutosten suuntaan, keskity kohtaamisiin. Johtajuuden hyvyys mitataan siinä, miten näissä tilanteissa pystyy olemaan aidosti läsnä ja vaikuttamaan keskusteluun. Johtaminen on onnistunutta, mikäli kykenee vaikuttamaan positiivisesti ihmisten ajatteluun ja sitä kautta toimintaan.
  • Luo rakenne, jossa kohtaamisia on mahdollista tapahtua.
  • Ensisijaisesti kokonaisuuden kautta asioita tarkasteleminen on lopulta kaikille reilumpaa kuin ensisijaisesti yksilölähtöinen johtaminen.
  • Mieti, mikä estää ihmisiä vaikuttaviin kohtaamisiin ja pureudu rohkeasti näihin tekijöihin.
  • Uskalla irrottautua itse rooleistasi ja kohdata ihmiset ihmisinä.

Lisäksi avaan ”sneak peakkinä” Soldemin oman organisaation uudestaan muotoilun. Pyramidimainen organisaatio muutettiin avoimen systeemin malliksi (Tony Watson 2002, 43), jossa kokonaisuuden hahmottaminen on tärkein punainen lanka:

Lue koko opinnäytetyö tästä:

Yhteistyöstä yrityksen menestystekijä, Veera Lehtismäki

16.01.2020

Miksi myyntitalon toimitusjohtaja korostaa yhteistyötä ja mielen hyvinvointia?

Myyntitalossa myynti on luonnollisesti aina tärkeä keskittymisen kohde. Koko yrityksen tasolla ja etenkin omalla vastuualueellani vuonna 2019 kaikista suurimmiksi teemoiksi nousivat kuitenkin yhteistyön kehittäminen ja mielen hyvinvointi.

13.11.2019

Yhdessä tekemisen voimaa

Me Soldemilla uskomme yhdessä tekemiseen. Me olemme yksi iso tiimi, joka koostuu pienemmistä tiimeistä. Yhdessä tekeminen on ollut ytimessämme alusta asti, emmekä ilman sitä olisi siellä, missä nyt olemme. Tiiminä olemme niin arjessa, vapaa-ajalla kuin esimerkiksi ensi kuussa alkavassa Liigassa, jossa tiimit ottavat mittaa toisistaan. Yhdessä tekeminen on meidän vahvuus, se varmistaa, että tavoittelemme samoja asioita, tuemme ja luotamme toisiimme sekä tietysti, se on vain mukava työskennellä yhdessä muiden kanssa.

21.10.2019

#asiakaspalveluviikko 2019

Lokakuun ensimmäisellä täydellä viikolla Soldemilla osallistuttiin kansainvälisesti tunnettuun asiakaspalveluviikkoon. Teemoilla täytetyn viikon aikana on tarkoitus nostaa esiin asiakaspalvelun sekä asiakaskokemuksen tärkeys kokonaisuutena ja kiittää ahkeria asiakaspalvelun ammattilaisia hyvästä työstä.

08.10.2019

Soldemin kesä

Kesäisin saamme aina talon täyteen innokkaita ja taitavia kesätyöntekijöitä. Anamme heille lupauksen hyvästä työyhteisöstä, hyvästä kesästä sekä myyntitaitojen opettamisesta. Kesän lopuksi usein istumme alas ja mietimme yhdessä, miten kesä meni. Tällä kertaa päätimme myös koota nämä myös jaettaviksi tarinoiksi

25.09.2019

Petterin kesätarina

Kesätyöstä Soldemilla jäi hyvä fiilis, joka mahdollisti ympäristö, jossa pystyy itse vaikuttamaan kehitykseensä. Myöskin hyvät työkaverit ja tietty "bossit". Itseni yllätti työssä se, kuinka paljon tiimihenki vaikuttaa omaan tekemiseen. Jos naama on mutrulla, niin siihenkin löytyy oikeet ihmiset toimistolta.

24.09.2019

Telian yritysmyynnin kesätarina

Työstä Soldemilla kesänä jäi kaikille hyvä fiilis. Työympäristöstä ja työkavereista sai hyvin tukea. Lähes joka päivä oli mielekästä tulla töihin, koska työssä pystyi jatkuvasti kehittämään itseään ja työ oli riittävän monipuolista. Työssä yllätti se, kuinka nopeasti työstä sai kiinni ja kuinka monipuolista se lopulta on.