Soldemin matka kohti menestyksekästä yhteistyötä

Yhteistyöstä yritysten ja yksilöiden menestystekijä!

”Could we invent a more powerful, more soulful, more meaningful way to work together, if only we change our belief system?” Tällä Frederic Lalouxin lausahduksella alkoi oma syvällisempi matkani siihen, miten ja miksi yhteistyötä kannattaa lähteä edistämään yrityksissä. Teoriaan syventyminen vei minut mitä mielenkiintoisempiin tutkimuksiin aiheen ympärillä ja käytännön tutkimus omassa yrityksessäni Soldemilla taas laittoi kohtaamaan monta oikean arjen haastetta ja pähkinää, joita on ratkaistava matkan varrella. Yhteistyötä edistämään lähtevälle ihmiselle annan oman kokemukseni perusteella seuraavat vinkit matkaan:

  • Jos haluat vaikuttaa itse muutosten suuntaan, keskity kohtaamisiin. Johtajuuden hyvyys mitataan siinä, miten näissä tilanteissa pystyy olemaan aidosti läsnä ja vaikuttamaan keskusteluun. Johtaminen on onnistunutta, mikäli kykenee vaikuttamaan positiivisesti ihmisten ajatteluun ja sitä kautta toimintaan.
  • Luo rakenne, jossa kohtaamisia on mahdollista tapahtua.
  • Ensisijaisesti kokonaisuuden kautta asioita tarkasteleminen on lopulta kaikille reilumpaa kuin ensisijaisesti yksilölähtöinen johtaminen.
  • Mieti, mikä estää ihmisiä vaikuttaviin kohtaamisiin ja pureudu rohkeasti näihin tekijöihin.
  • Uskalla irrottautua itse rooleistasi ja kohdata ihmiset ihmisinä.

Lisäksi avaan ”sneak peakkinä” Soldemin oman organisaation uudestaan muotoilun. Pyramidimainen organisaatio muutettiin avoimen systeemin malliksi (Tony Watson 2002, 43), jossa kokonaisuuden hahmottaminen on tärkein punainen lanka:

Soldem organisaatiokenttä

Lue koko opinnäytetyö tästä:

Yhteistyöstä yrityksen menestystekijä, Veera Lehtismäki