Uusi entistä rohkeampi tarina

Sain viime vuonna kunnian ottaa vastaan toimitusjohtajan roolin yrityksessämme. Takanani oli 13 vuotta työskentelyä Suomen Telecenterillä, joten moni asia ympäristössä oli hyvinkin tuttua. Silti roolin muutos myyntikentän johdosta koko yrityksen johtoon oli suuri. STC on luonut itselleen vuosien varrella kultaakin arvokkaamman tarinan ja tämän tarinan varjelu, mutta samalla uudistaminen, nosti itsessäni samaan aikaan niin jännitystä kuin suurta intoa. Roolin muutos tuli kohdalleni onneksi yllättäen ja nopeasti. Näin jälkeenpäin koen, että tämä nopea tilanne pakotti minut kahteen asiaan: olemaan rohkea ja luottamaan meidän porukkaan. En ehtinyt tehdä yhtäkään suunnitelmaa itsekseni. Vauhtimme oli tj:n saappaisiin hypätessä jo niin luja, että oli mietittävä kaikki asiat heti yhdessä.

Avoimuus lähtökohtana

Puhuimme heti alkuvuodesta lähtien STC:llä paljon avoimuudesta. Siitä että tiedon pitää kulkea avoimemmin joka suuntaan ja turhia salaisuuksien verhoja pitää poistaa. Kuten usein käy, samalla kun puhuu asiasta muille, puhuu samalla itselleen. Avoimuus alkoi levitä yhä vahvemmin eri yhteyksiin omassa toiminnassanikin. Jopa työn ulkopuolinen elämänikin on mielestäni hyötynyt tästä. En sanoisi, että aikaisemminkaan olisin varsinaisesti peitellyt asioita, mutta on pakko myöntää, että työstin asioita aiemmin paljon enemmän itsekseni.

Mitä avoimuus sitten lopulta on? Mielestäni se on hyvin paljon sitä, että päättää luottaa ympärillä oleviin ihmisiin ja uskaltaa tuoda heille rohkeasti faktat esiin sekä pyytää heitä mukaan yhteistyöhön. Kun paljastaa todellisen tilanteen muille ihmisille juuri sellaisena kuin se on, ottaa toki aina sen riskin, että tietoa ja omien heikkouksien paljastamista käytetään jotenkin hyväksi. Ne kerrat, kun joku on käyttänyt avoimuutta oikeasti hyväkseen ovat kuitenkin olleet todella harvassa. Lähes aina tapahtuu niin, että muut ihmiset tulevat vastaan ja haluavat auttaa ja tehdä yhdessä. Tällaiset rohkeat hetket vahvistavat luottamusta mielestäni enemmän kuin mikään muu.

Rohkeus kasvaa myyntitaitojen myötä

Totesimme vuoden kuluessa, että tarvitsemme meille uuden suunnan ja vision. Tiesimme missä olemme hyviä ja mille perustuksille yrityksemme on rakennettu, mutta suunta tuntui vähintään sumealta. Useampien keskusteluhetkien tuloksena suuntamme on kirkastunut. Meidän sydämen asianamme Soldemilla on edelleen mahdollistaa uusia menestystarinoita meidän ihmisillemme. Haluamme tukea meidän ihmisten kasvua. Isompi visio, johon tämä menestystarinoiden mahdollistaminen meillä tulee johtamaan, on se, että muutamme Suomessa sen mitä myynti merkitsee. On aika haudata vanhat usein negatiivissävytteiset mielikuvat myynnistä. Hyvä myynti merkitsee meille sitä, että kohtaa muita ihmisiä rohkeasti ja uskaltaa vaikuttaa heidän mielipiteisiinsä. Muihin ihmisiin vaikuttaminen on rakentavaa, avointa ja kunnioittavaa. Tämä taito harjaantuu hienosti myyntityötä tehdessä ja myyntitaitoja opeteltaessa. Haluamme Soldemilla levittää Suomeen rohkeaa myyntiasennetta kaikille elämän osa-alueille. Kun ihmisisistä nousee rohkeita vaikuttajia passiivisien sivustaseuraajien sijaan, myös onnellisuus voi kasvaa. Kaikessa yksinkertaisuudessaan haluamme, että ihmiset olisivat vähän enemmän myyjiä monissa elämän tilanteissa. Omassa asuntolainaneuvottelussa, tilanteessa jossa nuoren ihmisen elämä uhkaa lipsahtaa syrjäytymisen puolelle, lapsen neuvolakäynnillä, taloyhtiön kokouksessa, omassa palkkaneuvottelussa, bussissa silloin kun pitäisi päästä liikkumaan vieressä istuvan kanssamatkustajan ohi ja somessa silloin kun olisi paikka pysäyttää muiden syyttelyyn ja valittamiseen ryöpsähtänyt keskustelu. Haluamme auttaa ihmisiä ottamaan elämän omiin käsiinsä hyvän myyntitaidon siivittämänä ja luoda siten itselle parhaan mahdollisen menestystarinan.

Kun miettii meidän prosessiamme vision työstämisessä, vastaukset visioon olivat meillä olemassa jo ihan prosessin alussa. Avoimuus ja rohkeus vahvistuivat omassa toiminnassamme, ja ne kulkivat lopulta visioomme asti. Uusi Soldemin tarinamme on rakennettu vanhoille vahvoille Suomen Telecenterin perustuksille, jossa ihmisiin kehittyminen on kaiken sydän. Jo alkuajoista lähtien meidän yhtenä arvona on ollut Megarohkeus. Nyt tämä sama rohkeus on osa visiotamme. Haluamme tuoda Suomessa myynnille uuden merkityksen. Haluamme olla mahdollistamassa monia uusia menestystarinoita maahamme rohkeamman ja avoimemman elämänasenteen myötä.