Soldem uutinen

Soldem käänsi sairauspoissaolot jyrkkään laskuun – Yrityksen tulos nousi 300 000 euroa

TIEDOTE 23.6.2020

Tamperelainen myyntitalo Soldem laittoi työhyvinvoinnin keinot uusiksi ja sai sairauspoissaolot laskemaan vuodessa lähes neljänneksellä. Yrityksessä otettiin käyttöön muun muassa kolmen keskustelun malli. Sen ytimessä ovat varhainen tuki sekä se, että työntekijä kokee itsensä ja työnsä tärkeäksi.

Tuttu tilanne monessa yrityksessä: sairauspoissaoloja pitäisi saada vähennettyä, mutta on epäselvää, mitä asialle voidaan tehdä. Kun asiaan havahduttiin myyntitalo Soldemilla, yrityksessä alkoi perusteellinen muutosprosessi, jolla sairauspoissaoloista saatiin leikattua 23 %.

Aiemmin Soldemilla oli keskitytty työhyvinvoinnin seurannassa numeroiden tarkasteluun; nyt painotettiin oikeanlaista toimintaa ja hyvin varhaista reagointia. Näkökulman muutoksella työhyvinvoinnista tuli jotakin, johon ihan jokainen voi vaikuttaa. Nykyään esihenkilöt keskittyvät löytämään yhdessä myyjien kanssa ratkaisuja, joilla työkyky paranee, eikä keskusteluissa jäädä kiinni työkykyä heikentäneisiin asioihin. Lisäksi Soldemilla puhutaan aiempaa monipuolisemmin hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Poissaolon jälkeen aina keskustelu

Soldemin uudenlaista varhaisen tuen mallia alettiin rakentaa vuoden 2019 alussa, ja projektiin otettiin mukaan koko henkilöstö. Projektia vetänyt Soldemin hyvinvointijohtaja Sauli Nissinen muun muassa haastatteli myyjiä ja esihenkilöitä selvittääkseen, mitä poissaolojen taustalla on.

Soldemlaisten keski-ikä on vain 27 vuotta, ja yritys on monelle nuorelle ensimmäinen työpaikka. Kaikilla ei ole ennestään kokemuksia takaiskuista selviämisestä tai kykyä asettaa tavoitteita, mutta myyjän työssä ne ovat tärkeitä taitoja. Nuoret oppivatkin Soldemilla sekä myyntitaitoja että yleisiä työelämä- ja elämänhallintataitoja.

– Ihmiset puhuivat haastatteluissa avoimesti. He saattoivat havaita puutteita hyvin yksinkertaisissa asioissa, kuten viikonloppujen yöunissa tai työpäivän taukojen laadussa. Keskusteluissa nousi esiin, että työntekijän on ymmärrettävä oman työnsä merkityksellisyys ja itsensä merkitys tiimille. Näihin vaikuttavat vahvasti kontaktit esihenkilöön, joten oli selvää, että niitä oli oltava mallissa, toteaa Nissinen.

Syntyi kolmen keskustelun malli: Työntekijät juttelevat aina sairauspoissaolon jälkeen esihenkilönsä kanssa. Hän selvittää, onko kaikki kunnossa, ja tarvitseeko työntekijä jossakin tukea. Samalla työntekijä saa ajantasaiset tiedot työasioista. Jos työntekijä on kolmen kuukauden aikana pois kolme kertaa, hän tapaa lisäksi jonkun niin sanotusta varhaisen tuen ryhmästä. Siihen kuuluvat muun muassa Sauli Nissinen ja Soldemin henkilöstöjohtaja. Tarvittaessa järjestetään vielä kolmas keskustelu, jossa tapaavat työntekijä, esihenkilö ja työterveyden edustaja.

– Meidät yllätti se, että työntekijät alkoivat itse pyytää keskusteluita. On siis tärkeää, että tapaamisia voidaan järjestää myös ilman poissaoloja, jolloin tilanne voidaan korjata hyvissä ajoin. Uusille työntekijöille varhaisen tuen malli esitellään heti taloon tullessa, osana perehdytystä, Nissinen sanoo.

Avointa puhetta kuluista

Soldemilla on kerrottu työntekijöille avoimesti sairauspoissaolojen aiheuttamista kuluista ja niiden merkityksestä kokonaisuudelle. Samaan aikaan henkilöstölle on koko ajan korostettu, että kipeänä kuuluu olla sairauslomalla. Avoimuus on vahvistanut luottamusta ja työhön sitoutumista.

Muutosprojektin ansiosta sairauspoissaolot lähtivät jyrkkään laskuun loppuvuonna 2019. Sairauspoissaoloprosentti putosi vuodesta 2018 vuoteen 2019 jopa 2,3 prosenttiyksikköä, ja saavutettu muutos paransi Soldemin tulosta vuodessa 300 000 eurolla.

Vuoden 2020 alussa flunssa-aalto lisäsi hetkellisesti poissaoloja, mutta sen jälkeen hyvä kehitys on jatkunut. Toukokuussa poissaoloja oli noin 4 %. Kolmen keskustelun malliin lisättiin tänä vuonna työntekijöiden toiveesta nollataso: entistäkin matalamman kynnyksen ”Puhu mulle” -keskustelut. Näissä suosituissa keskustelutuokioissa aiheena voi olla esimerkiksi urakehitys, kiinnostus vaihtaa uusiin tehtäviin talon sisällä tai opiskelumahdollisuudet.

Soldemin neuvot sairauspoissaolojen vähentämiseen

  • Nimetkää vastuuhenkilö, mutta toteuttakaa muutos yhteistyöllä.
  • Mitä taustalla on? Hankkikaa käytännön tason ymmärrystä tilanteesta ja riittävästi dataa.
  • Keskittykää siihen, mihin voitte täysin vaikuttaa. Keskittykää toimintaan, ei lukuihin.
  • Välttäkää syyllistävää sävyä, viestikää positiivisesti.
  • Viestikää avoimesti. Se herättää luottamusta ja sitouttaa.
  • Varmistakaa, että jokainen tuntee itsensä ja tekemänsä työn tärkeäksi.

Lisätiedot

Sauli Nissisen blogikirjoitus

Veera Lehtismäki
toimitusjohtaja, Soldem
puh. 040 823 9026, veera(at)lehtismaki@soldem.fi

Soldem on tamperelainen myynnin monitoimitalo, joka haluaa olla alan suunnannäyttäjä. Yritys työllistää 200 henkilöä, joista valtaosa on 18–25-vuotiaita. Henkilöstön keski-ikä on 27 vuotta. Soldemlaiset kohtaavat vuosittain yli miljoona asiakasta eri myyntikanavissa, kuten puhelimessa, chatissa tai kasvotusten. www.soldem.fi