Perinteisen asiakaspalvelun aika on tulossa päätökseen | Soldem

Perinteisen asiakaspalvelun aika on tulossa päätökseen

Hektisessä nykymaailmassa vain harva asiakas jaksaa perehtyä syvällisesti omien sopimustensa tilanteeseen ja kilpailuttaa jatkuvasti palveluitaan. Pahimmillaan asiakas soittaa asiakaspalveluun esimerkiksi siirtääkseen laskun eräpäivää vain huomatakseen seuraavalla viikolla, että hänen sopimuksensa ja palvelunsa eivät ole ajan tasalla ja hän joutuu soittamaan uudestaan asiakaspalveluun. Asiakaskokemuksen näkökulmasta tämä on ongelma, koska asiakkaat arvostavat enenevissä määrin pelkän hinnan sijaan palvelun ammattimaisuutta, henkilökohtaisuutta, vaivattomuutta ja kokonaisvaltaisuutta eli myyntiä.

Hyvä myynti on tavoitteellista ja proaktiivista asiakkaan kohtaamista missä tavoitteena on ymmärtää asiakkaan tarve ja oman asiantuntijuuden kautta tarjota asiakkaalle kokonaisvaltainen ratkaisu. Perinteinen asiakaspalvelu on taas reaktiivista toimintaa, jossa vastataan vain asiakkaan akuuttiin tarpeeseen, huomioimatta asiakkaan kokonaisvaltaisuutta. Reaktiivisuudesta proaktiivisuuteen siirtyminen on juuri se alue missä siirrytään tarpeiden tyydyttämisestä lisäarvon luomiseen.

Mietitään asiaa vaikka esimerkin kautta.

Asiakas soittaa sähkönmyyjänsä asiakaspalveluun, koska haluaa siirtää laskun eräpäivää.

Perinteinen asiakaspalvelija kysyy haluttua maksupäivää, tekee muutoksen ja toivottelee asiakkaalle mukavat päivänjatkot.

Myyjä kysyy haluttua maksupäivää, tekee muutoksen ja kertoo asiakkaalle, että hänen sopimukseensa on saatavilla parannuksia. Myyjä ei hyppää suoraan päivitykseen vaan tiedustelee asiakkaalta tuleeko hänen sähkönkulutuksensa pysymään samanlaisena tulevaisuudessakin ja kysyy minkälaisia asioita asiakas arvostaa sähkösopimuksessaan.

Näiden tietojen perusteella hän kertoo asiakkaalle ymmärrettävästi ja selkeästi millainen sopimus asiakkaalle olisi paras vaihtoehto. Hän kertoo myös lisäpalveluista, jotka sopivat asiakkaalle ja tämän jälkeen reippaasti ehdottaa kauppaa. Hyvä myyjä ymmärtää myös asiakkaan epävarmuutta ja pelkoja ja näin ollen jaksaa rauhassa vastata kaikkiin asiakkaan kysymyksiin ja kerrata hyötyjä. Lopulta molemmat voivat hyvin mielin olla varmoja siitä, että kannattaako tällä kertaa kaupat solmia vai ei. Hyvää myyjää ei aja pelkästään kaupan saaminen vaan onnellisten kohtaamisten tuottaminen. Onnellinen kohtaaminen muodostuu silloin kun myyjä kokee tehneensä työnsä hyvin eli selvittänyt asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti ja kertonut rohkeasti asiakkaalle kuuluvista eduista ja mahdollisuuksista.

Perinteisellä asiakaspalvelulla pystytään kyllä vastamaan asiakkaan akuuttiin tarpeeseen, mutta lisäarvoa sillä ei luoda asiakkaalle kuin yrityksellekään. Viimeistään nyt meidän kaikkien on aika herätä siihen, että myynti ei ole mikään erillinen osasto vaan tulevaisuudessa kaikki myy.

 

Taru Alvarez
Koulutuspäällikkö

16.01.2020

Miksi myyntitalon toimitusjohtaja korostaa yhteistyötä ja mielen hyvinvointia?

Myyntitalossa myynti on luonnollisesti aina tärkeä keskittymisen kohde. Koko yrityksen tasolla ja etenkin omalla vastuualueellani vuonna 2019 kaikista suurimmiksi teemoiksi nousivat kuitenkin yhteistyön kehittäminen ja mielen hyvinvointi.

13.11.2019

Yhdessä tekemisen voimaa

Me Soldemilla uskomme yhdessä tekemiseen. Me olemme yksi iso tiimi, joka koostuu pienemmistä tiimeistä. Yhdessä tekeminen on ollut ytimessämme alusta asti, emmekä ilman sitä olisi siellä, missä nyt olemme. Tiiminä olemme niin arjessa, vapaa-ajalla kuin esimerkiksi ensi kuussa alkavassa Liigassa, jossa tiimit ottavat mittaa toisistaan. Yhdessä tekeminen on meidän vahvuus, se varmistaa, että tavoittelemme samoja asioita, tuemme ja luotamme toisiimme sekä tietysti, se on vain mukava työskennellä yhdessä muiden kanssa.

21.10.2019

#asiakaspalveluviikko 2019

Lokakuun ensimmäisellä täydellä viikolla Soldemilla osallistuttiin kansainvälisesti tunnettuun asiakaspalveluviikkoon. Teemoilla täytetyn viikon aikana on tarkoitus nostaa esiin asiakaspalvelun sekä asiakaskokemuksen tärkeys kokonaisuutena ja kiittää ahkeria asiakaspalvelun ammattilaisia hyvästä työstä.

08.10.2019

Soldemin kesä

Kesäisin saamme aina talon täyteen innokkaita ja taitavia kesätyöntekijöitä. Anamme heille lupauksen hyvästä työyhteisöstä, hyvästä kesästä sekä myyntitaitojen opettamisesta. Kesän lopuksi usein istumme alas ja mietimme yhdessä, miten kesä meni. Tällä kertaa päätimme myös koota nämä myös jaettaviksi tarinoiksi

25.09.2019

Petterin kesätarina

Kesätyöstä Soldemilla jäi hyvä fiilis, joka mahdollisti ympäristö, jossa pystyy itse vaikuttamaan kehitykseensä. Myöskin hyvät työkaverit ja tietty "bossit". Itseni yllätti työssä se, kuinka paljon tiimihenki vaikuttaa omaan tekemiseen. Jos naama on mutrulla, niin siihenkin löytyy oikeet ihmiset toimistolta.

24.09.2019

Telian yritysmyynnin kesätarina

Työstä Soldemilla kesänä jäi kaikille hyvä fiilis. Työympäristöstä ja työkavereista sai hyvin tukea. Lähes joka päivä oli mielekästä tulla töihin, koska työssä pystyi jatkuvasti kehittämään itseään ja työ oli riittävän monipuolista. Työssä yllätti se, kuinka nopeasti työstä sai kiinni ja kuinka monipuolista se lopulta on.