Miksi myyntitalon toimitusjohtaja korostaa yhteistyötä ja mielen hyvinvointia?

Vuosi 2019 oli Soldemille hyvä vuosi monella mittarilla

Myyntitalossa myynti on luonnollisesti aina tärkeä keskittymisen kohde. Koko yrityksen tasolla ja etenkin omalla vastuualueellani vuonna 2019 kaikista suurimmiksi teemoiksi nousivat kuitenkin yhteistyön kehittäminen ja mielen hyvinvointi. Yhteistyö nousi kärkeen sen vuoksi, että en näe enää mitään muuta mahdollisuutta menestyä nyt ja tulevaisuudessa kuin sen, että yrityksen toiminta perustuu jatkuvasti kehittyvään yhteistyöhön. Mielen hyvinvointi taas on avainasemassa, jotta ihmiset pystyvät keskittymään ajatustyöhön ja kohtaamaan ihmisiä. Heikosti voivalla mielellä ei tehdä hyvää myyntiä.

Panostimme viime vuonna meille oikeisiin asioihin, ja saavutetut luvut tarjoavat meille tästä hyvän palautteen. Teimme historiallisen hyvän liikevaihdon ja käyttökatteen.  Käyttökatteemme ylitti ensimmäistä kertaa 16-vuotisen historiamme aikana miljoonan euron rajan. Voimme olla iloisia saavutetuista luvuista, mutta tosissamme ylpeitä voimme mielestäni olla siitä, mitä olemme tehneet arjessa. Lukuja on mahdoton johtaa. Numerot eivät paljon hetkahda, vaikka niitä kuinka koittaa patistaa liikkumaan. Tulosten takana on aina päätöksiä, tahtoa ja systemaattista tekemistä.

Yhteistyön, mielen hyvinvoinnin ja myyntitaitojen kehittämisen lisäksi opimme viime vuonna paljon myös esimerkksi datan analysoinnista ja siitä, että tutkitaan asioita ennen kuin hutkitaan. Vuotta kokonaisuutena tarkasteltaessa voin hyvillä mielin todeta, että keskityimme meille oikeisiin asioihin. Uskalsimme luottaa siihen, mikä meistä tuntui toimivalta.

Yhteistyö mahdollistaa nopean reagoinnin

Yhteistyön tarve alkoi avautua itselleni kolme vuotta sitten, kun hyppäsin toimitusjohtajan saappaisiin. En ollut aikaisemmin havainnut organisaatiomme vahvoja siiloja niin selkeästi enkä ollut ymmärtänyt, kuinka eri tavalla eri osastojen ihmiset kokivat yrityksemme yhteisiä asioita. Olimme samaan aikaan tunnistaneet, että reagointikykymme ei vastannut sitä, mitä yhä vauhdikkaammin muuttuva ympäristö meiltä odotti. Innovaatiotkin tuntuivat jäävän lähes poikkeuksetta lähtöruutuun, kun emme löytäneet toimivaa tapaa viedä niitä yhdessä eteenpäin. Kaikilla oli halu tehdä työnsä hyvin, mutta yhdessä tekeminen ja yhteinen näkemys puuttui. Tästä lähti liikkeelle pitkä projekti, jossa tavoitteena oli löytää uusia keinoja yhdistää ihmiset vahvemmin.

Organisaatiorakenne urheilumaailmasta

Tähänastisista muutoksista konkreettisin on ollut organisaatiorakenteemme uudelleenrakennus. Perinteisestä hierarkkisesta pyramidimallista muotoiltiin urheilukenttää muistuttava pelikenttä. Yksinkertaistettuna tässä organisaatiorakenteessa hyökkäyspäädyn ihmiset pitävät huolta siitä, että löydämme meille oikeita ihmisiä oikean määrän. Keskikentällä toimimme tiiviissä yhteistyössä päämiesasiakkaidemme kanssa ja toteutamme heidän tavoitteensa. Päämääränämme on auttaa heitä menestymään tulevaisuudessa yhä paremmin. Varmistamme, että myyjillä on kaikki tarvittavat pelivälineet hyvien myyntikohtaamisten aikaansaamiseksi. Puolustuspäädyssä pidetään huolta, että ihmiset eivät tipu kentältä ja että he voivat hyvin. Tätä pelikenttää tukevat kentän laidalta HR, Tietohallinto ja Talous.

   Soldemin yhteistyön pohjana on organisaatiokenttä.
Muutokset tapahtuvat ihmisten välissä

Kehitimme lisäksi useita erilaisia yhteistyötä tukevia työskentelymalleja. Merkittävin henkinen muutos tämän edelleen jatkuvan projektin aikana on ollut yleisen asenteen muuttuminen työntekoa kohtaan. On täytynyt luopua yksilökeskeisistä sankaritarinoista ja kyetä aidosti ymmärtämään, että yhä kompleksisemmassa ja vauhdikkaammassa maailmassa kukaan ei enää pärjää vain omillaan. Työn tyydytyskään ei voi siis enää tulla vain yksilösuorituksissa onnistumisista, vaan siitä, että nauttii siitä, mitä yhdessä voidaan saada aikaan. Tämä on iso muutos kenelle tahansa, mutta tuntuu, että olemme tässä hyvässä vauhdissa. Mitä syvemmin ymmärtää, että suurimmat muutokset tapahtuvat ihmisten välillä eikä ihmisissä yksilölähtöisesti, sitä enemmän löytää myös onnistumisia ja iloa näistä kohtaamishetkistä.

Monissa yrityksissä on puhuttu viime aikoina itseohjautuvuudesta. Samoin on tehty meilläkin, varsinkin kun esimiesten roolia on muokattu. Itse hieman vierastan uusia ihmisten johtamiseen liittyviä termejä. Ihmiset itsessään eivät ole muuttuneet, vaikka ympäröivä maailma onkin. Sen vuoksi uudet ihmisten johtamiseen liittyvät termit ovat minusta vähän turhia. Ainakin niissä on suuri vaara siihen, että ihmiset ymmärtävät ne eri tavoin. Itseohjautuvuuden ajatus tuo paljon hyvää nykypäivän työelämään. Sitä on kuitenkin ollut aikaisemminkin olemassa – silloin on vain käytetty esimerkiksi termejä vastuunotto ja vapaus. Itseohjautuvuus on hyvin yksilökeskeinen sana eikä se mielestäni ohjaa ajatuksia parhaalla tavalla siihen, että menestys tehdään ensisijaisesti yhteistyöllä. Yhteistyö kehittää tutkitusti yksilöitäkin eniten.

Sairauspoissaolojen merkittävä lasku

Mitä yhteistyöllä on sitten saatu Soldemilla aikaan vuonna 2019? Kehitystä on tapahtunut paljon, mutta yhdeksi suurimmaksi onnistumiseksi nostan sairauspoissaolojen merkittävän laskun. Laskua tuli edeltävään vuoteen 23 %, ja jos tarkastelee viimeistä puolta vuotta, laskua tuli 37  %. Tämä vuositason lasku toi meille yli 300 000 euron lisäsäästön edeltävään vuoteen nähden.

Kiteytetysti voi todeta, että oikea ihminen lähti edistämään asiaa yhteistyön kautta, ja lopulta koko avainhenkilöstö oli tukemassa onnistumista, kukin omalta osaltaan. Halusimme henkilöstömme ymmärtävän, että sairaana kuuluu olla kotona ilman häpeää, mutta se ei ole syy jäädä sairausvapaalle, että työt eivät jonain päivänä kiinnosta.

Mielen hyvinvointi

Psyykkisen terveyden diagnoosit ovat alle 30-vuotiaiden suomalaisten suurin poissaolojen syy (Terveystalon tutkimus 2018). 18–25-vuotaista nuorista psyykelääkkeitä on syönyt joka viides (HS 2019). Tämä surullinen suunta näkyy väkisinkin työpaikoilla. Vaikka olemmekin onnistuneet laskemaan sairauspoissaolojamme hienosti, mielen haasteet näkyvät silti meilläkin niin työarjessa kuin sairauspoissaolojen syissä. Mielen hyvinvoinnilla on iso vaikutus suoraan tulokseen. Suuret sairauspoissaolomäärät tai heikko työn laatu mielen haasteiden takia voi vesittää monta hyvää onnistumista. Raha on yksi tärkeä syy panostaa mielen vahvistamiseen, mutta inhimilliset syyt ovat meillä yhtä tärkeitä. Jos pystymme vaikuttamaan positiivisesti etenkin nuorten mielen vahvistumiseen, olemme silloin tehneet myös yhteiskunnallisesti tärkeää työtä.

Käynnistimme reilu vuosi sitten Talentchain-nimisen yritysverkoston, jossa tavoitteena on edistää nuorten parempaa työelämää. Mielen hyvinvointi on ollut yksi isoimmista edistettävistä teemoista. Huomasimme, että tämä on aihe, josta eri asiantuntijoilla on paljon vahvoja mielipiteitä. Oikean arjen käytännössä testatut ratkaisut tilanteen parantamiseksi kuitenkin puuttuvat. Ja ehkä ne ihan oikeat asiantuntijatkin eli nuoret itse ja heidän läheisimmät johtajansa.

Vuosi 2020

Nostamme myyntitaitojen laajempaa merkitystä ihmisten elämässä yhä vahvemmin esille tänä vuonna. Valmennustarjontamme henkilöstöllemme monipuolistuu entisestään. Hyville neuvottelutaidoille on kysyntää monissa elämän tilanteissa. Kun pystyy rohkeasti ja rakentavasti tuomaan omia mielipiteitään esille, pystyy paljon paremmin vaikuttamaan oman elämän suuntaan eikä ole vain virran vietävissä. Myyntitaidoista on hyötyä ihan kaikissa ammateissa – oli sitten lääkäri, insinööri, opettaja tai koti-isä.

Yhteistyö pysyy myös tänä vuonna isona teemanamme. Se on tärkeä myyntitaitojen kasvattamisen vauhdittaja. Syvennymme muun muassa siihen, millaisia taitoja hyvä yhteistyö meiltä kaikilta edellyttää. Uskon, että toisten ihmisten kanssa hyvin juttuun tuleminen on sisäänrakennettu taito meille ihmisille. Olemme läpikotaisin sosiaalisia olentoja, ja hyvä yhteys toisiin ihmisiin on meille selviytymisen ja hyvinvoinnin elinehto. Luottamus omiin aisteihin, omaan tilanteiden tulkintakykyyn ja kykyyn kehittää omaa mieltä ovat kuitenkin asioita, jotka eivät ole olleet kovin suuressa suosiossa. Sen vuoksi oman mielen harjoittaminen ja sen utelias tutkiminen avaavat varmasti uusia keinoja löytää yhä hedelmällisempiä yhteistyön muotoja.

Mielen hyvinvoinnin vahvistamista jatketaan edelleen monilla toimilla. Talentchain järjestää seuraavan Nuori Mieli -tapahtuman huhtikuussa.

Hyvää mieltä ja onnellisia kohtaamisia kaikille vuoteen 2020!

Lisää tietoa Soldemin yhteistyön kehittämisestä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019060414648

Tutkimustietoa mielen haasteista työelämässä: https://hbr.org/2019/10/research-people-want-their-employers-to-talk-about-mental-health