Soldemin vuosi 2020 – joustavuuden ja kestävyyden vuosi

Taakse jäänyt vuosi oli niin erityinen, että tutkijapuoleni nousee väkisinkin esiin tarkastelemaan laajasta näkökulmasta, mitä tapahtui meillä Soldemilla ja toisaalta yleisesti ihmisissä. Isoin anti vuodessa 2020 oli se, että koko Soldemin organisaatiosta paljastui paljon piilossa ollutta voimaa ja potentiaalia. En olisi itsekään uskonut pystyväni kaikkeen siihen mihin lopulta pystyin.

En kuitenkaan halua maalata vuotta liian ruusuiseksi sankaritarinaksi, vaan tuoda esiin sen, että lopulta kaikista vaikeimmissakin tilanteissa kyse on näkökulmasta ja suhtautumisesta. Viime vuonna meillä heitettiin ennätyksellisen usein ilmoille lause ”kokeillaan tätä ja muutetaan jos ei toimi”. Joukkuehenki ja toisten auttaminen nousivat kokonaan uudelle tasolle varsinkin johtamisvastuussa olevien avainhenkilöiden kesken. Kaikille oli selvää, että epämukavuusalueelle on astuttava.

Koko joukkue sitoutui täysillä

Etämyynti kuuluu toimialoihin, joihin pandemia ei iskenyt samalla tavalla kuin moneen muuhun, mutta vuosi ei missään nimessä ollut helppo meillekään. 200 ihmisen työpaikka siirtyi osittain tai kokonaan kotiin. Sen myötä muuttuivat johtamismallit, rekrytointiprosessit, valmennukset, yhteistyötavat ja päivittäiset työkalut. Itse myynti ja asiakaspalvelu säilyivät samana, mutta oikeastaan kaikki muu muuttui.

Soldemilla vuosi oli kaikessa rankkuudessaankin hyvä: Liikevaihto kasvoi (+2 %), ihmisten pysyvyys nousi (+15 %) ja työn imu -kyselyiden tulokset paranivat (+10 % verrattaessa Q4/19 ja Q4/20). Lisäksi sairauspoissaolot laskivat jo toista vuotta peräkkäin. Tilikautemme on vielä kesken, mutta myös käyttökatteen osalta tilanne näyttää hyvältä.

Viikkotason tuloksia tarkastellessa luvuista ei pysty päättelemään, milloin teimme suurimmat johtamismuutokset, milloin meillä oli hankaluuksia jaksamisen kanssa tai milloin koronatilanteen kaveriksi rysähti lisähaasteita. Se kertoo, että onnistuimme pitämään fokuksen siinä, mikä meillä on kaikkein tärkeintä, eli laadukas ja tuloksekas myynti ja asiakaspalvelu. Tässä onnistuminen on koko joukkueen ansiota. Ihmiset sitoutuivat täysillä siihen, että menemme eteenpäin, vaikka moni asia oli uutta ja epävarmaa.

Etätyössä vaikeat tilanteet paisuvat

Viime vuoden haastavimmat hetket liittyivät usein henkiseen jaksamiseen. Kollegasta pystyy etänäkin huomaamaan tai aistimaan, että kaikki ei ehkä ole kunnossa. Näiden tuntemusten esiin nostaminen on kuitenkin puolin ja toisin vaikeampaa, kun ei olla kasvotusten. Harva ihminen tarttuu puhelimeen silloin, kun tulee ensimmäisiä henkisen jaksamisen vaikeuksia.

Toimistolla tulee tilanteita, joissa voi spontaanisti katsoa toista silmiin ja kysyä, mitä oikeasti kuuluu. Silloin on helpompi paljastaa, että juuri nyt ei kuulu hyvää. Tämä pieni kohtaaminen, jossa pääsee purkamaan tunnelmat toiselle, muuttaa usein suunnan paremmaksi. Kotona työskennellessä on iso lumipalloefektin riski, kun jaksamiseen liittyviä tunteita ei saa purettua heti alkuvaiheessa.

Kaikki on kiinni näkökulmasta

Tutkitusti potentiaalisesti traumaattinen tai todella stressaava asia muotoutuu sellaiseksi vasta siinä hetkessä, kun reagointi tapahtuu negatiivisesta näkökulmasta. Haasteiden kohtaamisessa auttaa resilienssi eli ihmisen psyykkinen palautumiskyky, jota voi onneksi kehittää. On todettu, että oma aktiivinen työstäminen edistää resilienssin vahvistumista. Epäaktiivinen ote heikentää asioiden sietokykyä, mutta myös sattumalla on vaikutus yksilön resilienssiin – riittävän monta raskasta vastoinkäymistä lähekkäin voi murtaa hyvänkin kestävyyden. (Mieli Ry; Konnikova 2016)

Millainen yhteys sitten löytyy resilienssin ja yrityksen menestymisen väliltä? Goforen johtava konsultti Hermanni Hyytiälä kirjoitti hyvin omassa LinkedIn-postauksessaan: ”Muuttuvassa maailmassa oppiminen on edellytys organisaatioiden resilienssille. On ilmeistä, että valtarakenne heikentää resilienssiä, koska hierarkisessa organisaatiossa oppiminen on vaikeaa.”

Tästä voisi vetää johtopäätöksen, että organisaatiot itsessään vaikuttavat paljon yksilöiden resilienssikykyyn. Mitä enemmän kaadetaan siiloja ja liikoja valtarakenteita, sitä enemmän aukeaa tilaa oppimiselle ja aidolle yhteistyölle.

Digiloikka himmensi valtarakenteita

Meillä Soldemilla etäaika kiihdytti valtarakenteiden himmenemistä. Ihmiset näkivät koko yrityksen enemmän joukkuepelinä kuin tittelipyramidina. Pelkäsin alussa, pysynkö kärryillä myyjiemme arjen muutoksista. Pohdin, miten ne näkyvät kohtaamisissa loppuasiakkaiden kanssa. Myös uusien työntekijöiden perehdytys ja tiimeihin sisään pääseminen mietitytti paljon.

Digiloikka mahdollisti kuitenkin sen, että pääsin hyvin ketterästi mukaan moniin tiimipalavereihin, ja yllätyksekseni minut otettiin varauksetta vastaan. Kuulin paljon aiempaa avoimemmin, mikä menee hyvin ja mikä huonosti. Työntekijät luottivat siihen, että olen mukana aidosti siksi, että haluan ymmärtää heidän arkeaan, enkä etsi virheitä.

Kun kukaan ei ole palaverissa fyysisesti pöydän päässä tai tiimin edessä, asiat ja ajatukset nousevat tärkeämmäksi kuin se, kuka niitä esittää. Tämä valtarakenteiden vaikutus resilienssiin on yritysten menestymisen kannalta tärkeä huomio jatkuvien muutosten keskellä. Etäaika tarjoaa kiihdytyskaistan valtarakenteiden roolin pienentämiselle, ja se kannattaa nyt hyödyntää.

Mitä seuraavaksi?

En usko, että mitään varsinaista uutta normaalia tulee löytymään. Saamme sopeutua tänäkin vuonna moniin yllättäviin tilanteisiin. Toivon, että näemme näissä muutoksissa aina mahdollisuuksia johonkin uuteen. Näkökulman vaihtamisen taitoa ja hyvää kestävyyttä tarvitaan varmasti koko ajan enemmän.

Haluamme tänä vuonna laajentaa menestyksekkäästi toimivaa myynnillistä asiakaspalveluamme uusille kumppaneille. Etätyön laajentaminen on myös yksi punainen lankamme. Sisäisesti olemme nostaneet kolme eri teemaa, joihin panostamme erityisen paljon. Teemat liittyvät hyvinvointiin, tiedolla johtamiseen ja yhteistyöhön. Uskomme, että tätä kautta pystymme tarjoamaan tärkeille asiakkaillemme Telialle, Fortumille ja AIG:lle entistä tuloksekkaampaa ja ketterämpää myyntiä ja asiakaspalvelua.

Rohkeaa ja näkemyksellistä alkanutta vuotta kaikille!

Veera

Lue tästä millaisin eväin Soldem lähtee vuoteen 2021:

Lähteet (lähteisiin pääset klikkaamalla linkkiä):

Konnikova, M. 2016. NewYorker -julkaisu

Kirjoitus Mieli Ry –kotisivuilla Luettu 27.1.2021.