Menestyksen mahdollistaminen: hyvinvointia, tiedolla johtamista ja yhteistyötä

Myynnillisen asiakaspalvelun laajentaminen on yksi Soldemin isoja tavoitteita tänä vuonna. Myös etätyön laajentaminen on yksi punainen lankamme. Sisäisesti olemme nostaneet kolme eri teemaa, joihin panostamme erityisen paljon. Uskomme, että tätä kautta pystymme tarjoamaan tärkeille asiakkaillemme Telialle, Fortumille ja AIG:lle entistä tuloksekkaampaa ja ketterämpää myyntiä ja asiakaspalvelua.

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisessa otettiin viime vuonna iso harppaus eteenpäin. Yksi kollegani soitti minulle viime keväänä ylpeänä infoten, että meille on kasattu nyt tiedolla johtamisen nyrkki, jonka tavoitteena on edistää datan parempaa hyödyntämistä joka puolella organisaatiotamme. Tämän puhelun jälkeen teema todellakin alkoi näkyä meillä vahvasti arjessa. Päätösten pohjalle haettiin eri menetelmin dataa. Moni pinttynyt mielipide tai mutu-tuntuma havaittiin virheelliseksi ja toimintamalleja uskallettiin muuttaa rohkeammin.

Tulemme jatkamaan tiedolla johtamisen vahvistamista tänäkin vuonna. Samaan aikaan kuitenkin pitäen tilannesidonnaisuuden mielessä ja sen, että välillä on uskallettava tehdä päätöksiä myös ilman dataa. Lisää tiedolla johtamisestamme pääset kurkistamaan tämän linkin kautta.

Hyvinvointi ja kasvu

Hyvää myyntiä tehdään hyvällä mielellä. Sairauspoissaolomme ovat laskeneet nyt kaksi vuotta peräkkäin tavoitteellisen toiminnan ansiosta. Voi suoraan todeta, että merkittävä osa hyvästä tuloksestamme on tehty sairauspoissaolojen laskulla.

Tätä jatketaan ja vahvistetaan tänä vuonna. Laajennamme esimerkiksi Puhu Mulle -malliamme, jotta ihmiset rohkaistuisivat puhumaan mieltä askarruttavista asioista entistä matalammalla kynnyksellä. Valmennamme entistä enemmän mielenhallinnan taitoja. Näemme, että tämä on yksi etätyössä onnistumisen tärkeitä edellytyksiä. Tulemme kannustamaan ihmisiämme myös entistä aktiivisempaan arkiliikkumiseen. Valmennustarjontaamme kehitetään myös entisestään niin, että osaisimme kohdistaa juuri oikeita valmennuksia eri kohtiin ihmisten urapolkuja.

Sairauspoissaolojen laskusta voit lukea lisää täältä.

Yhteistyön jatkokehitys

Oma lempiaiheeni yhteistyö on pinnalla tänäkin vuonna. Siitä on tullut meidän oma pelityylimme muutostilanteissa ja yleisesti toiminnan kehittämisessä. Yhteistyö liittyy vahvasti myös henkiseen hyvinvointiin, koska muut ihmiset tuovat tarvittavat peilit ympärille silloin asiat täytyy osata suhteuttaa toisiinsa.

Haastamme myös tärkeät asiakasyrityksemme entistä avoimempaan yhteistyöhön. Olemme todenneet, että mitä enemmän teemme yhteistyötä aidoissa arjen tilanteissa eikä keinotekoisissa tai tarkkaan suunnitelluissa viestintähetkissä, sitä isompia harppauksia saadaan aikaan yhteisessä menestyksessä.

Suuntaa ja painopistealueita on oltava valmis muuttamaan ketterästi vuoden aikana, mikäli näyttää siltä, että emme ole oikealla suunnalla. Mittarina on lopulta omien asiakasyrityksiemme menestys, joten pidämme tämän tärkeänä peilinämme matkan varrella.

Panostuksemme henkilöstön hyvinvointiin, yhteistyön kehittämiseen sekä tiedolla johtamiseen auttavat meitä menestymään. Muutoksissa näemme mahdollisuuden uuteen ja olemme valmiita muuttumaan mukana. Mittarina on lopulta omien asiakasyritystemme menestys, joten pidämme tämän tärkeänä peilinämme matkan varrella.

Menestyksekästä alkanutta vuotta kaikille!